Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-04-21 16:24:17
Powrót do projektu

ŻYJ BEZPIECZNIEJ, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla Seniorów

status:


Bezpieczeństwo to priorytet w naszym codziennym życiu, które w przypadku Seniorów może być szczególnie trudne. ŻYJ BEZPIECZNIEJ – to warsztaty szkoleniowe dla Seniorów, których celem jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w sytuacji wypadku, pożaru lub innego zagrożenia. Zajęcia będą realizowane przez ratowników medycznych i strażaków.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.947647078428
szerokość geograficzna: 52.329380253665

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany jest do Seniorów na terenie Białołęki. Informacje o realizacji projektu będą umieszczane na stronach internetowych OPS i Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz promowane w akcji dzięki czemu korzystać będą mogli z projektu wszyscy chętni.


Pełny opis projektu

Żyjemy w dużych skupiskach ludności, w których nietrudno o sytuacje zagrażające życiu i/lub o pożary. A Seniorzy stanowią jedną z grup, które najczęściej ulegają nieszczęśliwym wypadkom, szczególnie w domach. Celem dwugodzinnych cykli szkoleń teoretycznych i praktycznych jest przekazanie wiedzy jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Mając tę wiedzę zwiększa się prawdopodobieństwo zaangażowania się w udzielenie pomocy i spokojniejszej reakcji na trudną sytuację. Pierwsza godzina to zajęcia teoretyczne, zaś druga to zajęcia praktyczne m.in. z fantomem. Szczególną uwagę w trakcie szkoleń zostanie poświęcona zagrożeniom pożarowym, głównie te powstające w sytuacjach domowych.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma broszury z telefonami oraz z zasadami bezpieczeństwa i drobny upominek-gadget związany z tematem szkolenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na szkoleniu Seniorzy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa, co wpłynie na lepszą świadomość bezpieczeństwa życia swojego i najbliższych sąsiadów. Seniorzy będą wiedzieli jak zachować się w sytuacji wzniecenia lub zauważenia pożaru. Zostaną przypomniane również numery alarmowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżetowanie projektu oparte jest poniższych danych:

3 szkolenia 2-godzinne dla Seniorów

Wielkość grupy na szkoleniu – 25 osób

Koszt materiałów jednorazowego użytku na 1 szkolenie - 30 PLN

Koszt materiałów jednorazowego użytku na 1 uczestnika - 3 PLN

Materiały szkoleniowe – broszura - 3 PLN

Koszt gadgetu - brelok z rękawiczkami i maseczka do sztucznego oddychania na 1 uczestnika – 5 PLN

Wynagrodzenie instruktora 1 godzina - 100 PLN

Szkolenie poprowadzi 2 instruktorów: ratownik medyczny i strażak

Wynagrodzenie koordynatora projektu za spotkanie - 300 PLNWynagrodzenie instruktorów 6 godzin x 2 istruktorów x 100 PLN = 6 000 1 2000 PLN

Wynagrodzenie koordynatora projektu 3 x 300 PLN = 900 PLN

Materiały szkoleniowe – broszura – 150 szt. x 3 PLN = 450 PLN

Koszt materiałów jednorazowego użytku na 3 spotkania (3 x 30) = 90 PLN

Koszt materiałów jednorazowego użytku dla 75 uczestników = 225 PLN

Koszt gadgetu - brelok z rękawiczkami i maseczka do sztucznego oddychania dla 75 uczestników = 375 PLNKoszty promocji projektu:

Plakaty i ulotki dystrybuowane będą 3 krotnie w Oddziałach Ośrodka Pomocy Społecznej, w Klubach Seniorów, Urzędzie Dzielnicy, a słupach ogłoszeniowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy. .

Plakaty 200 szt.

Ulotki 2 000 szt.Koszty projektu plakatu i ulotki – 1 500 zł

Koszt plakatów – 600 zł

Koszt ulotek – 400 złSUMA: 10 540 5 740 PLN


Całkowity koszt projektu: 10 5405 740,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki