Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-03-11 12:30:38
Powrót do projektu

Uatrakcyjnienie Kanału Wawerskiego w Starej Miłosnej Oszczędne oświetlenie ul. Marmurowej

status:


Ponieważ Urząd nie zapewnił zgodnie z prawem odstępu 1,5 m od brzegu kanału do ogrodzeń posesji należy tam gdzie ogrodzenia blokują przejście, np. przy ul. Babiego Lata, postawić kładki do przejścia na drugą stronę kanału. Dla mieszkańców wielu domów przy kanale należy zapewnić dobry dostęp do sklepów, komunikacji itp.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasady korzystania z przejść nad kanałem nie ulegną zmianie. Dziennie chodzi masa ludzi. Po wykonaniu ścieżek kanał i jego otoczenie stanie się atrakcją.


Pełny opis projektu

Ilość kładek jest do ustalenia. Kładka przy Babiego Lata jest wskazana. Koszt postawienia kilku wąskich kładek nad kanałem jest niewielki. Niewiele większy jak równanie nieutwardzonych ulic ciężkim sprzętem co kilka dni. Na drugi dzień dziury są takie same po przejeździe niemyślącego "rajdowca".

Za oświetlenie (trochę za mocne) ul. Jutrzenki dziękuję. Gdyby ostatnia lampa była bliżej ul. Skalistej, to by ją częściowo oświetlała. Ponieważ w jednej linii z ul. Jutrzenki jest ul. Marmurowa uważam, że też powinna być oświetlona.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wykonanie wym. prac to poprawa krajobrazu. Stara Miłosna wzorowym osiedlem W-wy. To poprawa bezpieczeństwa - ścieżki są z dołami lub strome. Można szczególnie dzieciom zsunąć się do wody. A nie wiadomo, czy klimat nie powróci i kanał znowu będzie pełen wody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Powinny wystarczyć opłaty gruntowe. O ile nie można na początek wykonać ścieżki w środkowej części Starej Miłosnej.


Całkowity koszt projektu: 095 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki