Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-03-11 12:31:26
Powrót do projektu
Uatrakcyjnienie Kanału Wawerskiego w Starej Miłosnej Oszczędne oświetlenie ul.

Oświetlenie ulicy Marmurowej

status:
Ponieważ Urząd nie zapewnił zgodnie z prawem odstępu 1,5 m od brzegu kanału do ogrodzeń posesji należy tam gdzie ogrodzenia blokują przejście, np. przy ul. Babiego Lata, postawić kładki do przejścia na drugą stronę kanału. Dla mieszkańców wielu domów przy kanale należy zapewnić dobry dostęp do sklepów, komunikacji itp.


Zakup i montaż 8 latarni ulicznych z kablem zasilającym na ulicy Marmurowej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.231637001038
szerokość geograficzna: 52.215186338791

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ulica Marmurowa (od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Piotrusia Pana)

Istotne informacje o lokalizacji

teren należy do m.st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

 • Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • dzieci
  • młodzież
  • inni
 • rodziny z dziećmi

 • Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Z oświetlenia mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy i inni uczestnicy ruchu

  Zasady korzystania z przejść nad kanałem nie ulegną zmianie. Dziennie chodzi masa ludzi. Po wykonaniu ścieżek kanał i jego otoczenie stanie się atrakcją.


  Pełny opis projektu

  Zakup i montaż ośmiu latarni wraz z kablem zasilającym na ulicy Marmurowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Piotrusia Pana. Odcinek ma długość 250 metrów, latarnie będą ustawione co 30 metrów.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  W godzinach wieczornych oraz nocnych przemieszczanie się pieszych po ul. Marmurowej jest niebezpieczne, ponieważ są oni słabo widoczni. Ulica posiada bardzo nierówną nawierzchnię i prowadzi do lasu. Montaż oświetlenia podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych i rowerzystów jak i kierujących pojazdami.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  Zakup i montaż 8 latarni ulicznych z kablem zasilającym: koszt jednej latarni - 9 000 zł, co daje łącznie 72 000 zł.

  Powinny wystarczyć opłaty gruntowe. O ile nie można na początek wykonać ścieżki w środkowej części Starej Miłosnej.


  Całkowity koszt projektu:
  95
  Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 72 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK

  NIE


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  Koszty energii oraz konserwacji (wymiana żarówek, naprawa) dla jednej latarni wynosi 600 zł rocznie, co łącznie daje 4 800 zł.


  Całkowity koszt eksploatacji: 4 800,00 zł

  Załączniki