apylak - zmiany z 2016-04-15 09:31:00
Powrót do projektu

Oświetlenie ulicy Marmurowej

status:


Zakup i montaż 8 latarni ulicznych z kablem zasilającym na ulicy Marmurowej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.231637001038
szerokość geograficzna: 52.215186338791

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ulica Marmurowa (od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Piotrusia Pana)

Istotne informacje o lokalizacji

teren należy do m.st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z oświetlenia mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy i inni uczestnicy ruchu


Pełny opis projektu

Zakup i montaż ośmiu latarni wraz z kablem zasilającym na ulicy Marmurowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Piotrusia Pana. Odcinek ma długość 250 metrów, latarnie będą ustawione co 30 metrów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W godzinach wieczornych oraz nocnych przemieszczanie się pieszych po ul. Marmurowej jest niebezpieczne, ponieważ są oni słabo widoczni. Ulica posiada bardzo nierówną nawierzchnię i prowadzi do lasu. Montaż oświetlenia podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych i rowerzystów jak i kierujących pojazdami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż 8 latarni ulicznych z kablem zasilającym: koszt jednej latarni - 9 000 zł, co daje łącznie 72 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 72 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty energii oraz konserwacji (wymiana żarówek, naprawa) dla jednej latarni wynosi 600 zł rocznie, co łącznie daje 4 800 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 800,00 zł

Załączniki