Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-05-10 12:29:43
Powrót do projektu

Oświetlenie placu zabaw przy Jeździeckiej

status:


Projekt i instalacja latarni oświetlających plac zabaw i teren siłowni plenerowej umiejscowionej na terenie działki leśnej przy ulicy Jeździeckiej w osiedlu Stara Miłosna.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ulica Jeździecka/ulica na tyłach poczty

Istotne informacje o lokalizacji

lokalizacja latarni w pasach drogowych przylegających do placu zabaw. Działki Nr 692 i 691 obszar 8-07-1S


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren placu zabaw i siłowni plenerowej jest ogólnodostępny, zasady korzystania określają regulaminy umieszczone w lokalizacji przez Urząd Dzielnicy wesoła m.st. Warszawy. Oświetlenie szczególnie w okresie jesienno-zimowym wydłuży godziny możliwości bezpiecznego korzystania z placu i siłowni.


Pełny opis projektu

Projekt i instalacja min. 3 - 4 punktów świetlnych (latarni) na terenie działki objętej dzierżawą pod plac zabaw i siłownię plenerową. Zasilanie prądem z instalacji oświetleniowej ulicy przylegającej do działki lub latarnie zasilane bateriami słonecznymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa i wydłużenie czasu możliwości korzystania z tej formy rozrywki i urządzeń znajdujących się na placu zabaw i zainstalowanych w naszej siłowni plenerowej od jesieni do wiosny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowa wynosi:

projekt, latarnie, instalacja dla 4 latarni x 8 000 zł


Całkowity koszt projektu: 032 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

energia, konserwacja (żarówki, naprawy)

4 latarnie x 600 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 2 400,00 zł

Załączniki