Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-24 10:14:25
Powrót do projektu

Wymiana Latarń przy Gimnazjum nr 11

status:


Wymiana 7 istniejących latarń wzdłuż istniejącego chodnika na odcinku od głównego wejścia do szkoły do bramy wjazdowej od ul. Wałbrzyskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.028352379799
szerokość geograficzna: 52.174547542244

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Podbipięty 2

Istotne informacje o lokalizacji

Teren szkoły, chodnik prowadzący od wejścia głównego do szkoły do bramy wjazdowej od ul. Wałbrzyskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik, który jest oświetlany przez istniejące latarnie, wymagające wymiany, jest dla wszystkich

członków lokalnej społeczności najkrótszą drogą z ul. Podbipięty, do przejścia dla pieszych, przez ul. wałbrzyską

Wałbrzyską, z sygnalizacją świetlną i jest ogólnodostępny. Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny

kaŜdemu członkowi lokalnej społeczności, ponieważ każda osoba, która będzie zamierzała tamtędy przejść,

będzie mogła to zrobić. Miejsce, którego dotyczy wniosek jest fragmentem ciągu pieszego łączącego - w

większej skali, Służew Niski z ulicą Wałbrzyską, a w skali lokalnej, bezpośrednio, gimnazjum ze szkołą

podstawową, oraz gimnazjum z ulicą Wałbrzyską oraz osiedlem Służew nad Dolinką. Dostęp do tego ciągu

pieszego nie jest ograniczony.


Pełny opis projektu

Wymiana 7 latarń wzdłuż istniejącego chodnika na odcinku od głównego wejścia do szkoły, od strony ul. Podbipięty, do bramy wjazdowej od ul. Wałbrzyskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istniejące latarnie wymagają wymiany, ponieważ nie oświetlają należycie terenu, który powinien być oświetlony. wymiana latarń na nowe - energooszczędne i estetyczne przyczyni się do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz poprawi estetykę otoczenia. Wymiana latarń poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystania z chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwaga! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Wymiana 7 istniejących latarń, bez potrzeby doprowadzania do nich zasilania będzie kosztować około 10500 zł.


Całkowity koszt projektu: 10 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki