Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-25 14:38:13
Powrót do projektu

TABLICE INFORMACYJNE

status:


TABLICE INFORMACYJNE

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Osiedla: Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów / centralne punkty Osiedli/

Istotne informacje o lokalizacji

Osiedla: Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów / centralne punkty Osiedli/


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice informatyczne zostaną ustawione w centralnych miejscach osiedli, dostępne przez 24 godzinny z informacjami, plakatami i możliwością zamieszczenia swoich ogłoszeń.

Dostępne nie tylko dla mieszkańców ale również dla osób z poza danego osiedla a nawet dzielnicy.


Pełny opis projektu

Osiedle Miedzeszyn: 3 tablice

1 sztuka ul. Szafirowa przy Kościele

1 sztuka ul. Żwanowiecka przy placu zabaw

1 sztuka przy sklepie Biedronka ul. PatriotówOsiedle Falenica : 3 tablice

1 sztuka ul. Bysławska pętla autobusowa

1 sztuka ul. Bystrzycka przy Kościele

1 sztuka ul. Walcownicza przystanek autobusowy PKP Falenica w kierunku Aleksandrowa

Osiedle Aleksandrów : 4 2 tablice

1 sztuka ul. Izbicka Podkowy róg ul. Zagórzańskiej Polany

1 sztuka ul. Ks. Szulczyka vis a vis Plebanii 1 sztuka ul. Podkowy pętla autobusowa 1 sztuka ul. Podkowy róg ul. Polany
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybrano miejsca aby jak najwięcej nie tylko mieszkańców poszczególnych osiedli ale również z całej dzielnicy mogło korzystać. Na ustawionych tablicach będą wymieszane różne informacje m.in. Dzielnicy WCK i jego Filii z prac Rad osiedli czy zwykłych ogłoszeń zamieszczanych przez mieszkańców a nie na drzewach.

Umieszczenie planów ulic z granicami Osiedli (dla osób przyjeżdżających i nie tylko)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych10

8 sztuk tablic stojących x 2 000 zł = 20 16 000 zł

10 worków cementu x 10 zł = 100 zł

piach 50 zł

łopaty 2 szt 80 zł

wiadra 2 szt 20 zł

robocizna i transport 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 21 17 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

minimalne


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki