Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-04-27 08:49:42
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze kabaty

status:


Rozbudowa obecnie istniejącej siłowni plenerowej o konstrukcję do ćwiczeń fizycznych identycznej, jak wybudowane przy Kopie Cwila i ul. Kazury, uzupełniona o nawierzchnię.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.065511703491
szerokość geograficzna: 52.131907464911

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


al. KEN 11

Lokalizacja projektu

al. KEN 15,
Al
al. KEN 11

Lokalizacja projektu

al. KEN 15,

Lokalizacja projektu

al. KEN 15, al. KEN 11

Istotne informacje o lokalizacji

W pobliżu wejścia do Metra Kabaty i istniejącej siłowni plenerowej w tzw. Parku Powałki

Al

Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych ćwiczeniami fizycznymi na poręczach, ławkach, drążkach.


Pełny opis projektu

Inwestycja ma na celu poszerzenie zakresu ćwiczeń oferowanych przez siłownię plenerową istniejącą przy wejściu do metra Kabaty. Identyczne urządzenia wybudowano wcześniej przy ul. Kazury i przy kopie Cwila. Cieszą się one niezwykłą

popularnościa

Pełny opis projektu

Inwestycja ma na celu poszerzenie zakresu ćwiczeń oferowanych przez siłownię plenerową istniejącą przy wejściu do metra Kabaty. Identyczne urządzenia wybudowano wcześniej przy ul. Kazury i przy kopie Cwila. Cieszą się one niezwykłą

Inwestycja ma na celu poszerzenie zakresu ćwiczeń oferowanych przez siłownię plenerową istniejącą przy wejściu do metra Kabaty. Identyczne urządzenia wybudowano wcześniej przy ul. Kazury i przy kopie Cwila. Cieszą się one niezwykłą popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych chcących poprawić swoją kondycję fizyczną. Ze względu na miękkie podłoże instalacja musi być wyposażona w odpowiednią nawierzchnię. W najbliższej okolicy brakuje tego typu urządzeń, z których mogliby korzystać mieszkańcy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jak w "pełnym opisie projektu".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ok. 30 tys. zł (brutto) wykonanie urządzenia i jego instalacja

ok. 20 tys. zł (brutto)nawierzchnia i wykonanie gumowych mat przerostowych


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ewentualne koszty napraw, które w tej chwili są trudne do oszacowania, będą b. niskie. Urządzenie praktycznie nie ma elementów, które mogą się popsuć.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki