Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-01-22 11:12:20
Powrót do projektu

Ochrona ptaków w parkach i zieleńcach Górnego Mokotowa

status:


Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków zieleńców Mokotowa poprzez utrzymanie we właściwym stanie zawieszonych tam skrzynek lęgowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.013154983521009850502014
szerokość geograficzna: 52.202136224203203819510907

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ptaki -jako element żywej przyrody miasta - są dostępne dla całej publiczności odwiedzające parki w ciągu dnia świetlnego a sowy (np.puszczyk)również nocą.Dlatego też są łatwe dla obserwacji , nieraz z bliskiej odległości.Gatunki zajmujące skrzynki nie należą do płochliwych, charakteryzują się również lubianym przez ludzi śpiewem i nie zanieczyszczają terenu. Przy skrzynkach ptaki są obecnie od początku marca do lipca.


Pełny opis projektu

1)Jedno-krotne (od połowy X do połowy XII 2017 r) oczyszczanie 340 skrzynek dla ptaków rozwieszonych w przyszłości w rejonie B przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów organizacje ekologiczne oraz w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców , dotyczącej Parku Cm.Żołnierzy Radzieckich.Czynność ta ,połączona z konserwacją każdej skrzynki, będzie wykonywana pod nadzorem ornitologa,posiadającego wiedzę o tej praktycznej metodzie ochrony ptaków.

2)Sporządzenie sprawozdania z oczyszczania skrzynek z uwzględnieniem ich zajęcia przez poszczególne gatunki wraz z wnioskami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i konserwacja tych skrzynek zapewnia dalsze masowe (ponad 90%) ich wykorzystanie przez ptaki oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów .Ptaki w większości nie zajmują skrzynek z których nie usunięto za w czasu starych i nie potrzebnych już gniazd.Postulowane w projekcie działanie zapewni więc utrzymanie efektu ekologicznego rozwieszenia skrzynek w przyszłości przez


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Oczyszczenie (=usunięcie starego gniazda) z jednej skrzynki połączone z jej drobną konserwacją -6,50 zł.brutto za 1 skrzynkę x 340 x1 czyszczenie - 2210 zł.brutto w pkt.1

2) sporządzenie końcowego sprawozdania -390 zł.w pkt.2


Całkowity koszt projektu: 2 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie osiągniętego efektu ekologicznego - polega na corocznym 1 -krotnym czyszczeniu 340 skrzynek w kolejnych latach- poczynając od poaździernika 2018 r.Koszt tego działania wyniesie około 2200 zł. rocznie brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 200,00 zł

Załączniki