Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-09 11:58:01
Powrót do projektu

SPRAWNA KAPELA - muzykoterapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

status:


Projekt SPRAWA KAPELA zakłada zakup atrakcyjnych instrumentów muzycznych do domu kultury jak również zorganizowanie zajęć muzykoterapeutycznych dla młodzieży z niepełnosprawnościami oraz małych dzieci potrzebujących dodatkowej stymulacji rozwoju. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie w wieku 11-18 lat oraz dla małych dzieci potrzebujących dodatkowej stymulacji rozwoju. W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom umiejętności muzycznych. W zapisach do grup obowiązywałaby kolejność zgłoszeń. Maksymalna wielkość grupy to 10 osób. W przypadku rezygnacji w trakcie roku, do grupy dołączałyby osoby z listy rezerwowej.

Z zakupionych instrumentów w pozostałych godzinach mogliby korzystać mieszkańcy podczas zajęć w ośrodku kultury, według zasad ustalonych przez ośrodek kultury.

Informacje o realizacji projektu będą umieszczane na stronach internetowych OPS, Urzędu Dzielnicy Białołęka, jak również w placówkach z oddziałami integracyjnymi.


Pełny opis projektu

W Warszawie jest wiele miejsc, w których zdrowa i pełnosprawna młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Niestety, dorastające osoby z niepełnosprawnościami takimi jak autyzm, MPD, Zespołem Downa czy innymi wadami genetycznymi mają ograniczony dostęp do takich zajęć. Dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno zdrowe jak i z niepełnosprawnościami, najczęściej włączone są w różnego rodzaju aktywności rozwijające ich rozwój. Inaczej wygląda sytuacji dzieci, które nie chodzą do przedszkola i ze względu na różne problemy rozwojowe mają trudności ze znalezieniem odpowiednio dostosowanych zajęć rozwijających z rówieśnikami. Projekt SPRAWNA KAPELA odpowiada na zapotrzebowanie wspomnianych grup. Zakłada zorganizowanie zajęć muzykoterapeutycznych dla młodzieży z niepełnosprawnościami (11-18 lat) oraz dla małych dzieci, nie chodzących do przedszkola, pod opieką rodzica/bliskiego opiekuna. Do prowadzenia takich zajęć niezbędne są instrumenty muzyczne oraz różnorodne pomoce edukacyjne, które również zostałyby zakupione w ramach projektu. Cotygodniowe zajęcia dla dzieci będą trwały 45 minut, zaś dla młodzieży 1,5 godziny. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów. Podział na grupy nastąpi w zależności od ilości zgłoszeń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Prowadzenie terapii wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest koniecznością, by zapewnić im należyty rozwój intelektualny. A muzyka jest katalizatorem do pozytywnych przeżyć i emocji. Udział w zajęciach z muzykoterapii będą mieli również rodzice, by poznawać tajniki terapii, przy tym budując głębsze więzi ze swoimi dziećmi. Na zakończenie projektu przewidziany jest koncert uczestników zajęć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budżetowanie projektu oparte jest na poniższych danych:

3 x 45 minut zajęć z muzykoterapii

Ilość instruktorów na zajęciach - 2

Wynagrodzenie instruktora za 45 minut - 80 PLN

Wynagrodzenie koordynatora projektu za 1 spotkanie / 1 grupę - 35 PLN

Wynagrodzenie osoby, która w trakcie trwania projektu będzie nagrywała filmiki z zajęć - 2 500 PLN

Czas trwania projektu - 52 tygodnieKoszt zakupu sprzętu - 8 060 PLN

10 djembe - 270 * 10 = 2 700 PLN

tang drum/tongtang - 300 PLN

bum bum rurki - 160 PLN

dzwonki z rączką - 130 PLN

cytra - 200 PLN

zestaw perkusyjny ze statywami i blachami - 2 500 PLN

drobne instrumenty perkusyjne (shakery, tamburyna, marakasy) - 500 PLN

kalimba - 150 PLN

chimesy ze statywem - 370 PLN

kij deszczowy - 100 PLN

cajón - 450 PLN

materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć (chusty kolorowe, wstążki, plastikowe kółka, woreczki sensoryczne) - 500 PLNWynagrodzenie instruktorów 3 x 80 PLN x 2 instruktorów x 52 tygodnie = 24 960 PLN

Wynagrodzenie koordynatora projektu 1 x 3 120 PLN = 3 640 PLN

Wynagrodzenie osoby, która w trakcie trwania projektu będzie nagrywała filmiki z zajęć - 2 500 PLN

Koszt zakupu sprzętu = 7 560CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 39 160 PLN


Całkowity koszt projektu: 39 160,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki