ijablonowska - zmiany z 2016-01-20 12:45:57
Powrót do projektu

Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus.

status:


W ramach powiększenia ogólnodostępnej bazy sportowo-rekreacyjnej, proponuję zaadaptowanie zielonego nieużytku położonego na terenie OSIR Ursus, na potrzeby wielofunkcyjnego boiska sportowego. Na tym terenie mogłyby odbywać się Dzielnicowe rozgrywki sportowe, wszelkie gry, zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz pikniki rodzinne.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.888233780861
szerokość geograficzna: 52.186145766798

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Sosnkowskiego/Al ul. Sosnkowskiego/ Al. Bzów

Istotne informacje o lokalizacji

Teren nieużytkowany, położony na terenie OSIR Ursus pomiędzy pływalnią , a budynkiem klubu sportowego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach powiększenia ogólnodostępnej bazy sportowo-rekreacyjnej, proponuję zaadaptowanie zielonego nieużytku położonego na terenie OSIR Ursus, na potrzeby wielofunkcyjnego boiska sportowego. Na tym terenie mogłyby odbywać się dzielnicowe rozgrywki sportowe, wszelkie gry, zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz pikniki rodzinne. Boisko czynne w godzinach otwarcia obiektów OSIR.


Pełny opis projektu

Projekt "POWIĘKSZENIE BAY BAZY SPORTOWEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY, POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NIEUŻYTKU NA TERENIE OSIR URSUS" będzie polegał na zaadaptowaniu zielonego nieużytku położonego na terenie OSIR Ursus (pomiędzy obiektem pływalni a budynkiem klubowym) na potrzeby wielofunkcyjnego, rodzinnego boiska sportowego o naturalnej trawiastej nawierzchni. W rezultacie powstanie teren o wymiarach 60x35 m . Boisko będzie wyposażone w naturalną trawiastą nawierzchnię. Wymiary tego placu będą nietypowe, stąd nie będzie można rozgrywać jakichkolwiek rozgrywek mistrzowskich, ligowych. Spowoduje to, że plac stanie neutralnym centrum rekreacyjnym, w którym mieszkańcy dzielnicy mogli aktywnie spędzić wolny czas.

Przygotowanie boiska trawiastego będzie wymagało przeprowadzenia następujących prac.:

1. sporządzenie szacunkowego projektu i harmonogramu prac.

2. przygotowanie i uporządkowanie terenu.

3. zdjęcie darni i humusu do grubości ok 15-20 cm

4. wywóz darni i humusu

5. profilowanie terenu

6. ułożenie warstwy odsączającej z pospółki o grubości ok 10-15 cm.

7. ułożenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości ok 20 cm

8. obsadzanie krawężników, regulacja ew. włazów kanałowych

9. zainstalowanie siatek wokół boiska tzw. "Piłko chwyty"

10. uzupełnienie i wyprofilowanie gruntu

11. drugi siew trawy

12. bieżąca pielęgnacja zieleni

13. uporządkowanie terenu

14. montaż ławek przy boisku

15. montaż latarni przy wejściu na boisko


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dynamiczny rozwój dzielnicy Ursus niesie za sobą konieczność sprostania rosnącym potrzebom mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Dzielnica dysponuje kilkoma boiskami sztucznymi, ale niestety brakuje nawierzchni naturalny ogólnodostępnych. Korzystanie z takiego terenu jest niezwykle istotne w rozwoju dzieci i młodzieży, sprzyjaniu aktywnego stylu życia. Na boisku, którego dotyczy projekt mogłyby odbywać sie np. dzielnicowe rozgrywki sportowe, pikniki rodzinne oraz różne animacje i zabawy sportowe. Boisko mogło by służyć amatorskim, rodzinnym rozgrywkom rożnych dyscyplin sportowym np. piłka nożna, hokej na trawie, piłka siatkowa, ringo czy frisbee.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- przygotowanie terenu, usunięcie niezbędnych elementów- 2 000

- zdjęcie i wywóz darni oraz humusu- 15 000

- profilowanie i zagęszczanie - 8 000

- warstwa odsączająca- 12 000

- regulacja włazów kanałowych, montaż krawężników- 5 000

- warstwa ziemi urodzajnej- 25 000

- uzupełnienie, wyprofilowanie, dwukrotne obsianie trawą- 20 000

- montaż "piłko chwytów", ławek przy boisku,kostki- 24 000

- montaż latarni przy wejściu na boisko- 4 000

- pielęgnacja trawy przez pierwsze 6 miesięcy- 7 000


Całkowity koszt projektu: 122 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji trawy, dosiewanie, koszenie

koszt podlewania

Koszt nawozów

Koszt obsługi pracowników


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki