Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-04-15 10:35:26
Powrót do projektu

Taneczny rok z zumbą

status:


Żywiołowy taniec w dużej grupie, na sali do muzyki z profesjonalnym instruktorem/instruktorką, raz w tygodniu, 1,5 godziny

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.218150854111
szerokość geograficzna: 52.223364637311

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich, 05-077 Warszawa, sala gimnastyczna

Istotne informacje o lokalizacji

sala gimnastyczna w szkole


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

To propozycja wspólnego spędzania czasu, ruchu i tańca w rytm muzyki z profesjonalnym instruktorem/instruktorką raz w tygodniu, przez 1,5 godziny dla mieszkańców osiedla Stara Miłosna i innych osiedli w Wesołej.


Pełny opis projektu

Wspólne tańczenie na dużej sali zumby, w rytm muzyki z profesjonalną instruktorką lub instruktorem przez 1,5 godziny, zabawy i żywiołowego ruchu raz w tygodniu, dla ok. 100 osób i więcej. Preferencje dl;a osoby prowadzącej zajęcia - licencja instruktora zumby, kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu tego tańca, w tym ponadroczne doświadczenie w stałym prowadzeniu zajęć dla tak dużej, otwartej grupy około stuosobowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wspólne grupowe tańczenie zumby w rytm żywiołowej dynamicznej muzyki jest formą aktywnej zabawy, która staje się coraz bardziej popularna i ma zwolenników w każdym wieku. Spotkanie z innymi i zumbą jest propozycją na aktywny weekend. Ten ekspresyjny taniec pozytywnie "ładuje baterie" na cały tydzień. Jest to forma aktywności łącząca ruch, sport, kulturę, integrację i daje radość.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt profesjonalnego instruktora/ki - 250 zł/1/5 godz, prowadzenie zajęć, w tym zapewnienie oprawy muzycznej i dobrej muzyki. Ogółem 900 z za 9 miesięcy zajęć (1000 zł/miesiąc).

2. Wynajęcie sali gimnastycznej 400 zł/miesiąc - 3600 zł.

3. Wynajęcie i instalacja sceny/podium - 3800 zł.

4.Projekt i druk plakatów informacyjnych - 2000 zł.


Całkowity koszt projektu: 18 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie sali, udostępnienie toalet szkolnych, koszt energii


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki