Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-01-21 10:01:22
Powrót do projektu

Joga - na zdrowie

status:


Ćwiczenia z instruktorem/instruktorką jogi dla chętnych, w każdym wieku, młodych i seniorów, dwa razy w tygodniu, 1,5 godziny

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.217163801193
szerokość geograficzna: 52.223627529803

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 173 im Górników Polskich, 05-077 oraz teren przy siłowni ul. Graniczna

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia od 15.02 do 15.06 w małej salce gimnastycznej, a od 15.06 do 15.09 na trawniku przy siłowni plenerowej ul Granicznej , od 15.09 do 15.12 wznowienie zajęć w salce.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy chętny mieszkaniec osiedla Stara Miłosna i innych osiedli Wesołej może ćwiczyć jogę. Instruktor/instruktorka prowadzi zajęcia dostosowująć ćwiczenia do wieku sprawnych i ćwiczących.


Pełny opis projektu

Jest to propozycja ćwiczenia w grupie z profesjonalną instruktorką/instruktorem, dwa razy w tygodniu, przez 1,5 godziny. Ćwiczenie jogi łączy relaksację, prawidłowe głębokie oddychanie rozciąganie, i uelastycznienie mięśni , stawów i kręgosłupa.Pomaga w zachowaniu prawidłowej postawy i ogólnej sprawności, służy zdrowiu w każdym wieku i jest formą profilaktyki. Zajęcia odbywać się będą w małej salce gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 173 na osiedlu Stara Miłosna, od 15.02 do 15.06 i od 15.09 do 15.12. oraz na trawniku przy siłowni plenerowej przy ul. Granicznej nad Kanałkiem Wawerskim.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ćwiczenie jogi służy zdrowiu i harmonii organizmu, wpływa dobrze na samopoczucie i kondycję. Ta forma profilaktyki zdrowia zalecana jest wszystkim chętnym, w tym kobietom w ciąży i po porodzie oraz seniorom w każdym wieku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt instruktora : 70 zł za 1,5 godziny zajęć, 560 zł miesięcznie, 5600 zł za 10 miesięcy.

2. Koszt wynajęcia małej sali 36 zł brutt za 1 godzinę, 54 za 1 zajęcie, 432 za miesiąc, 3024 zł za 7 miesięcy.

3. Plakaty informacyjne o projekcie - 2000 zł.


Całkowity koszt projektu: 11 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt sprzątania, dostęp do toalet


Całkowity koszt eksploatacji: 350,00 zł

Załączniki