apylak - zmiany z 2016-04-13 15:43:32
Powrót do projektu

Chodnik na ul.Konwaliowej – uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni

status: Ul. Konwaliowa jest jedną


Na ul. Konwaliowej, jednej z najdłuższych niewybudowanych ulic na osiedlu Stara Miłosna, ajej budowa nie jest przewidziana w najbliższych latach. Piesi poruszają się tu - niewybudowanych w Starej Miłośnie, piesi poruszają się na przemian po gołym gruncie lub powierzchni utwardzonej przez właścicieli posesji kostką brukową, rzadziej betonem. Przestrzeń ta zostanie ponownie silnie naruszona podczas montażu oświetlenia w 2016r. Mieszkańcy chcieliby, aby zaniechano bezsensownych prób przywrócenia po tych pracach wyjściowego, niekorzystnego stanu ulicy, ale , abyale ujednolicono naruszoną powierzchnię i uzupełniono brakujące fragmenty .


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.238991618156
szerokość geograficzna: 52.214401715366

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ul. Konwaliowa odcinek od ul. Pogodnej do ul.Nienazwanej.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Naprawiona i uporządkowana powierzchnia leżeć będzie w przestrzeni ogólnodostępnej i można będzie z niej korzystać przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Prace remontowe na ul. Konwaliowej przewidują uporządkowanie i uzupełnienie nawierzchni, po której odbywa się ruch pieszych w obrębie pasa o szerokości 2m i o długości około 250 m. Pas ten znajduje się pomiędzy ul. Pogodną i Nienazwaną i przylega do ogrodzeń posesji po południowej stronie ulicy.

Przewidywane prace: wyrównanie istniejących bruków do jednego poziomu (2 odcinki po 100m)

Wzdłuż niezamieszkałych posesji wybudowanie ścieżki o szerokości 1,5m z obrzeżem betonowym (szerokość 8cm) z elementów betonowych harmonizujących z pozostałą częścią nawierzchni.(dwa odcinki po 20m bieżące i dwa odcinki po 3m bieżące)

W niektórych miejscach będzie konieczne usunięcie płyt betonowych lub betonu ( około 20m bieżących)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ul.Konwaliowa jest jedną z najdłuższych ulic na osiedlu Stara Miłosna. Wybudowanie okolicznych ulic odciąża ją z ruchu samochodowego, ale ruch pieszych się przez to nie zmniejsza. Wręcz przeciwnie w miarę jak przybywa zamieszkałych posesji – rośnie. Przedostanie się przez ulicę jest trudne zwłaszcza zimą. Nie mogąc liczyć na prędkie wybudowanie ulicy mieszkańcom trzeba zapewnić godziwe warunki codziennego życia stosując rozwiązania doraźne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Prace projektowe 3000 zł

Wyrównanie bruku(25 zł * m2 * 400 m2) 10000 zł

Budowa ścieżki 46 m bieżących(46*150 zł) 6900 zł

Rozbiórka dotychczasowej nawierzchni (40 m2 * 15 zł) – 600 zł

Załatanie, poprzez zalanie betonem, dziur graniczących z chodnikiem w nawierzchni z płyt betonowych- 500 zł


Całkowity koszt projektu: 21 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki