Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-25 12:52:56
Powrót do projektu

Doposażenie placu zabaw

status:


Projekt ma na celu doposażenie placu zabaw w zabawki ogrodowe nie związane na stałe z podłożem, a co za tym idzie polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych, a także społecznych dla dzieci z osiedla Stegny Pn, Stegny Płd, Stegny Rożek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.048554778099
szerokość geograficzna: 52.179649028517

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Kaspijska 5, 02-760 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw przy przedszkolu nr 325


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Na terenie ogrodu przedszkolnego oraz w przedszkolu organizowane są festyny oraz zajęcia sportowe dla społeczności lokalnej – mieszkańcy Stegien. Z efektu projektu będą również korzystać dzieci z innych zaprzyjaźnionych przedszkoli, z którymi współpracuje nasza placówka. Plac zabaw będzie dostępny od godz. 17:00 do zmierzchu, pilnowany przez dozorcę.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki ogrodowe nie związane na stałe z podłożem, tj. tunele modułowe, przeplotnie, stoliki ogrodowe zintegrowane z ławkami, bujawki, domki, sprzęt i akcesoria niezbędne w grach zespołowych, samochodziki-jeździki, zabawki do piaskownicy. Projekt umożliwiał będzie korzystanie ze sprzętu społeczności lokalnej podczas imprez okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych organizowanych przez przedszkole.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu polepszenie warunków sportowo-rekreacyjnych, a także społecznych dla dzieci z osiedli Stegny Pn, Stegny Pd, Stegny Rożek. Realizacja projektu podniesie także walory estetyczne terenów rekreacyjnych osiedla.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tunele modułowe – 2500,00 zł

Przeplotnie – 5000,00 zł

Stoliki – 1500,00 zł

Bujawki – 2000,00 zł

Domki – 6000,00 zł

Sprzęt do gier zespołowych – 3500,00 zł

Samochody-jeździki – 1500,00 zł

Zabawki do piaskownicy – 3000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt dozorcy 400 zł miesięcznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 800,00 zł

Załączniki