Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-11 10:04:55
Powrót do projektu

Sportowa Wiśniowa dla Mokotowa

status:


Projekt dotyczy budowy dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr. 1 przy ul. Wiśniowej 56.

Jedno z boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej, będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną. Drugie natomiast nawierzchni poliuretanowej, będzie wykorzystywane do gry w koszykówkę lub piłkę siatkową.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.014651656151
szerokość geograficzna: 52.210203585205

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Wiśniowa 56

Istotne informacje o lokalizacji

Obiekty maja powstać na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr. 1


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt będzie ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu:

1) od poniedziałku do piątku, od godziny 16:00 do zmroku

2) w soboty i niedziele, od godz. 9:00 do zmroku

W czasie wakacji obiekt będzie dostępny od godz. 9:00 do zmroku, przez 7 dni w tygodniu


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zbudowanie dwóch boisk sportowych A i B o różnych nawierzchniach.

A) Pierwsze z boisk o wymiarach 46 m na 24,5 m, będzie miało nawierzchnię wykonaną z trawy syntetycznej. Na boisku zamontowane zostaną dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 5 m na 2 m. Boisko będą okalały piłko chwyty z siatki bezwęzłowej, poliuretanowej o wysokości 5 m. Piłko chwyty od linii bocznych boiska, będą oddalone co najmniej o 1 m.

Usytuowanie boiska w najdogodniejszym miejscu wraz z piłko chwytami z każdej ze stron, może wiązać się z koniecznością wycięcia 6 drzew.

Gdyby piłko chwyty okalały boisko tylko z trzech stron, to do zrealizowania inwestycji byłoby koniecznym usunięcie lub przesadzenie jednego drzewa o średnicy pnia wynoszącej 55 cm.B) Drugie z boisk o wymiarach 28 m na 15 m, będzie miało nawierzchnię wykonaną z poliuretanu. Na boisku zamontowane zostaną stałe wysięgniki, oraz tablice z wraz z obręczami.

W środkowej części boiska powinno znaleźć się miejsce na dwa otwory, które będą pozwalały na montaż uniwersalnych słupków do piłki siatkowej.

Boisko z każdej ze stron powinny okalać piłko chwyty z siatki bezwęzłowej, poliuretanowej o wysokości do 5 m.Piłko chwyty od linii bocznych boiska będą mogły być oddalone co najmniej o 1 m.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt budowy obiektów o przeznaczeniu sportowym, będzie stanowił bardzo atrakcyjną przestrzeń do uprawiania rekreacji przez okolicznych mieszkańców w każdym wieku.

Dla środowiska szkoły powstanie dwóch wysokiej jakości boisk to podniesienie poziomu bazy sportowej.

Do tego czasu w szkole na cele sportowe wygospodarowano i wyposażono kilka mniejszych pomieszczeń. Wykonano remont parkietu i dachu małej sali gimnastycznej oraz położono nowy asfalt na jednym z boisk. Dyrekcja wraz z całym środowiskiem szkolnym, czeka na powstanie obiektu, który zaspokoiłby ambicje jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Boisko A o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 46 m na 24,5 m wraz ze wszystkimi składowymi takimi jak:

-warstwa podkładowa, nośna

- runa, czyli włókna z tworzyw sztucznych

- materiały zasypowe, czyli granulat gumowy o frakcji 0,8 mm - 2,5 mm

- słupy do piłko chwytów

- piłko chwyty z siatki bezwęzłowej poliuretanowej

- dwie bramki o wymiarach 5 m - 2 m

- oznaczenie boiska

szacowany łączny koszt inwestycji - 650000,00

Boisko "B" o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28 m na 15 m wraz ze wszystkimi składowymi takimi jak:

- warstwa podkładowa, odpowiednio zagruntowane podłoże

- warstwa spodnia, polimerycznie związany granulat gumowy

- warstwa wykończeniowa, mieszanina granulatu i kleju poliuretanowego

- słupy do piłko chwytów

- piłko chwyty z siatki bezwęzłowej polietylenowej

- dwóch stalowych wysięgników, tablic i obręczy

- dwa otwory, umożliwiające montaż dwóch uniwersalnych słupków do piłki siatkowej

- oznaczenie boiska

szacowany łączny koszt inwestycji - 240000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 890 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest ważna w celu zapewnienia długiej żywotności powierzchni, zagwarantowania czystości oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu.

Podstawowe czynności pielęgnacyjne takie jak: zamiatanie, usuwanie liści i śmieci, przeczesywanie trawy powinny być wykonywane na bieżąco.

Okresowe czynności pielęgnacyjne wykonywane nie rzedziej niż raz do roku takie jak: mycie na gorąco, oprysk herbicydami, konserwacja trawy syntetycznej i granulatu, powinny być wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzętu. Prace mogą zostać zlecone również autoryzowanej firmie od nawierzchni syntetycznych.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • sportowa wiśniowa zał2-0001.pdf