Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-17 09:30:49
Powrót do projektu

Sportowa Wiśniowa dla Mokotowa

status:


Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 przy ul. Wiśniowej 56.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.014651656151
szerokość geograficzna: 52.210203585205

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Wiśniowa 56

Istotne informacje o lokalizacji

Obiekt powstanie na terenie Zespołu Szkół Licealnych

i Technicznych Nr 1.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt będzie ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu:

1) od poniedziałku do piątku, od godziny 16:00 do zmroku

2) w soboty i niedziele, od godz. 9:00 do zmroku

W czasie wakacji obiekt będzie dostępny od godz. 9:00 do zmroku, przez 7 dni w tygodniu


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 50m na 30m.Boisko o wymiarach 50m na 30m, będzie miało nawierzchnię wykonaną z poliuretanu. Na boisku zamontowane zostaną: dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3m na 2m, a także 4 stałe wysięgniki stalowe wraz z tablicami i obręczami. W środkowej części boiska powinno znaleźć się miejsce na dwa otwory, które będą pozwalały na montaż uniwersalnych słupków do piłki siatkowej.

Boisko będą okalały piłkochwyty z siatki bezwęzłowej, polietylenowej o wysokości do 5 m. Piłkochwyty od linii bocznych boiska, będą oddalone co najmniej o 1m.

Usytuowanie boiska w najdogodniejszym miejscu wraz z piłkochwytami z każdej ze stron, może wiązać się z koniecznością wycięcia 7 drzew.

Gdyby piłkochwyty okalały boisko tylko z trzech stron, to do zrealizowania inwestycji koniecznym byłoby usunięcie lub przesadzenie jednego drzewa o średnicy pnia wynoszącej 55 cm oraz wycięcie jednej topoli.

W związku z tym, że drzewa przeznaczone do wycięcia mogą zagrażać mieniu szkoły, dlatego też ich wycinka nie będzie obarczona dodatkowymi kosztami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt budowy obiektów o przeznaczeniu sportowym, będzie stanowił bardzo atrakcyjną przestrzeń do uprawiania rekreacji przez okolicznych mieszkańców w każdym wieku.

Dla środowiska szkoły powstanie dwóch wysokiej jakości boisk to podniesienie poziomu bazy sportowej.

Do tego czasu w szkole na cele sportowe wygospodarowano i wyposażono kilka mniejszych pomieszczeń. Wykonano remont parkietu i dachu małej sali gimnastycznej oraz położono nowy asfalt na jednym z boisk. Dyrekcja wraz z całym środowiskiem szkolnym, czeka na powstanie obiektu, który zaspokoiłby ambicje jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Boisko A o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 46 m na 24,5 m wraz ze wszystkimi składowymi takimi jak: -warstwa podkładowa, nośna - runa, czyli włókna z tworzyw sztucznych - materiały zasypowe, czyli granulat gumowy o frakcji 0,8 mm - 2,5 mm - słupy do piłko chwytów - piłko chwyty z siatki bezwęzłowej poliuretanowej - dwie bramki o wymiarach 5 m - 2 m - oznaczenie boiska szacowany łączny koszt inwestycji - 650000,00 Boisko "B" o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28 m na 15 m o wymiarach 50m na 30m wraz ze wszystkimi składowymi takimi jak:

- warstwa podkładowawarstwy podkładowej, odpowiednio zagruntowane podłoże

- warstwa spodniawarstwy spodniej, polimerycznie związany granulat gumowy

- warstwa wykończeniowawarstwy wykończeniowej, mieszanina granulatu i kleju poliuretanowego

- słupy słupów do piłko chwytówpiłkochwytów

- piłko chwyty piłkochwytów z siatki bezwęzłowej polietylenowej - dwóch stalowych wysięgników, tablic i obręczy - dwa otwory, umożliwiające montaż dwóch uniwersalnych słupków do piłki siatkowej

- czterech stalowych wysięgników, tablic i obręczy

- dwóch bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3m na 2m

- dwóch otworów, umożliwiających montaż dwóch uniwersalnych słupków do piłki siatkowej

- oznaczenie oznaczeń boiskaszacowany łączny koszt inwestycji - 790 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 790 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest ważna w celu zapewnienia długiej żywotności powierzchni, zagwarantowania czystości oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu.

Podstawowe czynności pielęgnacyjne takie jak: zamiatanie, usuwanie liści i śmieci, powinny być wykonywane na bieżąco.

Okresowe czynności pielęgnacyjne wykonywane nie rzadziej niż raz do roku takie jak: mycie na gorąco, oprysk herbicydami, powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Prace mogą zostać zlecone również autoryzowanej firmie od nawierzchni syntetycznych.

- 4000 zł rocznieSzacowane wynagrodzenie dla osoby nadzorującej boisko.

- 6000 zł rocznie
Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • sportowa wiśniowa zał2-0001.pdf