Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 00:32:23
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Południowym

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Braci Wagów przy ul. Belgradzkiej 50

2.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 9

3.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 23

4.ul. Relaksowa x Szajnowicza

5.ul. Relaksowa x Kabacka.

6.ul. Kabacka x Dembego - 2 przejścia.

7.ul. Zaruby przy ul. Dembego 5.

8.ul.Mielczarskiego x Na Przyzbie

9.ul. Mielczarskiego x Ekologiczna - 2 przejścia

10.ul. Rybałtów 14

11.ul. Rybałtów x Ekologiczna

12.ul. Rosoła przy ul. Dębego 23 9Dembego 23

13.ul. Rosoła 20

14.ul. Lanciego 14

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzę ZDM


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.1.ul. Braci Wagów przy ul. Belgradzka 50.

2.ul. Braci Wagów przy ul, Meander 9.

3.ul. Braci Wagów przy ul. Meander 23.

4.ul. Relaksowa x Szajnowicza.

5.ul. Relaksowa x Kabacka.

6.ul. Kabacka x Dembego -2 przejścia.

7.ul. Zaruby przy ul. Dembego 5.

8.ul. Mielczarskiego x Na Przyzbie.

9.ul. Mielczarskiego x Ekologiczna - 2 przejścia.

10.ul. Rybałtów 14.

11.ul. Rybałtów x Ekologiczna.

12.ul. Rosoła przy ul. Dembego 23. 9

13.ul. Rosoła 20

14.ul. Lanciego 14.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED - 35 000 zł

całkowity koszt : 10 16 x 35 000 = 350 560 000

projekt - 10000 15000


Całkowity koszt projektu: 360 575 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zużycie energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 8 15 000,00 zł

Załączniki