Autor projektu - zmiany z 2017-03-18 21:52:18
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tanecznej.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na ul. Tanecznej. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Taneczna x Samsonowska

2.ul. Taneczna przy SP 100

3.ul. Taneczna x Krasnowolska

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica dzielnicowa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na ul. Tanecznej. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście. W ramach projektu wskazano przejścia na ul. Tanecznej które są oznakowane znakiem T- 27 ( przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci), które są nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także dla dzieci w drodze do szkoły.Proponowane przejścia:

1. ul. Taneczna x Samsonowska

2. ul. Taneczna przy SP 100

3. ul. Taneczna x Krasnowolska


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone, w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. W okolicy wskazanych przejść znajduje się SP nr 100. z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, a samochody pomimo progów wyspowych często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego dla tej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt doświetlenia LED - 35 40 000 zł

całkowity koszt : 3 x 35 40 000 = 105 120 000 zł

projekt - 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 107 122 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 119,00 zł

Załączniki