Autor projektu - zmiany z 2017-01-15 14:41:15
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tanecznej.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na ul. Tanecznej. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Taneczna x Samsonowska

2.ul. Taneczna przy SP 100

3.ul. Taneczna x Krasnowolska

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica dzielnicowa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na ul. Tanecznej. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie oczekiwania na przejście. W ramach projektu wskazano przejścia na ul. Tanecznej które są oznakowane znakiem T- 27 ( przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci), które są nieprawidłowo oświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, także dla dzieci w drodze do szkoły.1. ul. Taneczna x Samsonowska

2. ul. Taneczna przy SP 100

3. ul. Taneczna x Krasnowolska


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt doświetlenia LED - 35 000 zł

całkowity koszt : 3 x 35 000 = 105 000 zł

projekt - 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 107 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 119,00 zł

Załączniki