Autor projektu - zmiany z 2017-01-12 16:18:12
Powrót do projektu

Konsultacje spolecznespołeczne w sprawie komunikacji.

status: Zgłoszony
K


Przeprowadzenie na wiosnę 2018 konsultacji społecznych na temat polityki komunikacyjnej miasta, komunikacji zbiorowej, ruchu aut, rowerów i innych środków transportu. Oraz polityki parkingowej. Ze szczególnym uwzględnieniem centrum Warszawy.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

K Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

K

Śródmieście


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówmieszkańców

Konsultacje będą otwarte na wszystkich mieszkańców Warszawy. Pełna ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Strategia rozwoju miasta wymaga określenia strategii komunikacji zarówno w krótkim kilkuletnim okresie, jak i w dłuższej perspektywie czasowej kilkudziesięciu lat.Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to:A. Jak wycofać się z komunikacji zbiorowej?

B. Jaką infrastrukturę drogową należy budować?

C. Jak ograniczać ruch w centrum Warszawy?

D. Jaki model finansowania komunikacji powinien funkcjonować?


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie brak jest merytorycznej dyskusji na temat strategii komunikacji w perspektywie dłuższej - kilkudziesięciu lat. Wskazanym wydaje się odejście od komunikacji zbiorowej kursującej na stałych liniach i rozwój nowego typu pojazdów, aut autonomicznych, mikro aut w tym zabudowanych jednośladów, pojazdów elektrycznych, osobistych środków transportu (hulajnóg, desek, ...)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

K

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki