Autor projektu - zmiany z 2017-01-12 17:25:12
Powrót do projektu

Konsultacje Społeczne w sprawie strategii architektonicznej miasta, zagospodarowania przestrzennego z szczególnym uwzględnieniem śródmieścia.

status: Zgłoszony
K


Do zadań własnych miasta należy tworzenie strategii rozwoju architektonicznego oraz planów miejscowych. Procesy te powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

K Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

K

Śródmieście


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

K

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.


Pełny opis projektu

Strategia rozwoju miasta wymaga określenia strategii architektonicznych założeń zarówno w krótkim kilkunastoletnim okresie, jak i w dłuższej perspektywie czasowej kilkudziesięciu lat.Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to:A. Jak pisać plany miejscowe, by zapewnić dostępność do działek budowlanych dla mniej zamożnych mieszkańców?

B. Jak zagwarantować inwestorom swobodę działania przy jednoczesnym zapewnieniu spójności architektonicznej miasta i praw sąsiadów?

C. Jak zapewnić swobodny rozwój komunikacji z uwzględnieniem potencjalnych inwestycji nowego typu, np. sieci zadaszonych dróg bezkolizyjnych dla pojazdów poniżej 350 kg, budowa mostu dreptaka o szerokości kilkuset metrów na wysokości starówki?


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Polityka architektoniczna ostatnich kilkudziesięciu lat i skłonność do otwartych dyskusji, konsultacji z mieszkańcami pozostawia wiele do życzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

K

Przeprowadzenie kilku paneli dyskusyjnych i ankiet on line, zebranie najciekawszych propozycji wraz z opiniami różnych ekspertów i wydanie w formie elektronicznej broszury.


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki