Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-09 11:55:09
Powrót do projektu

Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.

status: Zgłoszony


Jak w tytule.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Do ustalenia Olkówek

Istotne informacje o lokalizacji

Do ustalenia


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ugólnodostępne

dostępność 24 h / 7 cały rok


Pełny opis projektu

Miejsce do wspólnej zabawy dzieci, dorosłych i psów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie ma takiego placu zabaw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie: tor przeszkód dla dzieci, dorosłych i psów wykonany z usypanej ziemi, drewna, metalu, kamieni, zawierający różne ogrodowe instrumenty muzyczne przyjazne dla psów.

Projekt 2000

wykonanie 8000

w tym ogrodzenie 5000

Kosztorys,

20% projekt i koordynowanie wykonania

80% materiały


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki