Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-09 11:50:09
Powrót do projektu

Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.

status: Zgłoszony
P


Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

P Park Przy Bażantarni

Istotne informacje o lokalizacji

P


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

P

dostępność 24 h / 7 cały rok
Pełny opis projektu

Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.Tor przeszkód dla dzieci, dorosłych i psów wykonany z usypanej ziemi, drewna, metalu, kamieni, zawierający różne ogrodowe instrumenty muzyczne przyjazne dla psów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

P


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

P

Wykonanie

Tor przeszkód dla dzieci, dorosłych i psów wykonany z usypanej ziemi, drewna, metalu, kamieni, zawierający różne ogrodowe instrumenty muzyczne przyjazne dla psów.

Kosztorys,

20% projekt i koordynowanie wykonania

80% materiały


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki