Autor projektu - zmiany z 2017-01-14 08:47:14
Powrót do projektu

Place zabaw

Wspólny plac zabaw dla dzieci, dorosłych i psów. Zbudowany z naturalnych materiałów, metalu i muzyki.

status: Zgłoszony


P

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

P

Istotne informacje o lokalizacji

P


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

P


Pełny opis projektu

P


Uzasadnienie dla realizacji projektu

P


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

P


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki