Autor projektu - zmiany z 2017-01-19 18:20:19
Powrót do projektu

"Z górki na pazurki" czyli bezpieczna górka saneczkowa

status: Zgłoszony


Wykonanie niedużej górki saneczkowej przez usypanie i utwardzenie ziemi. Górka do zabawy dla starszych i młodszych dzieci.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9476581215858
szerokość geograficzna: 52.1604168230322

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Działka nr.24 obręb 20612

Istotne informacje o lokalizacji

Górka usytuowana w niedalekiej odległości od placu zabaw. Działka miejska o niedużej szerokości idealnie nadająca się na tego typu inwestycję z dojściem od drogi serwisowej.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, ogólnodostępny, bez ograniczeń w korzystaniu.


Pełny opis projektu

Wybudowanie górki do zjazdu na sankach i jabłuszkach o dwóch przeciwległych stokach jednym łagodniejszym drugim bardziej stromym. Wysokość ok 7 m. Górka w kształcie podłużnym (ze względu na kształt działki) z dwoma podejściami równoległymi do trasy zjazdu. Trasa zjazdu i podejście odgrodzone wkopanymi oponami zabezpieczającymi i wytyczającymi trasę zjazdu. Na szczycie górki płaskie miejsce na którym mógłby mogłoby się zmieści kilka osób. Dodatkowo 4 latarnie umożliwiające zabawę także w godzinach popołudniowych oraz 4 szt ławek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na tym obszarze brak jest naturalnych górek, odpowiednich do zjazdu na saneczkach, szczególnie na terenie ogólnodostępnym. Połączenie górki saneczkowej oraz znajdującego się w niedużej odległości placu zabaw stworzy spójne miejsce o przeznaczaniu rekreacyjno wypoczynkowym i da możliwość korzystania z tego terenu, także zimą. Droga serwisowa biegnąca w kierunku obwodnicy ułatwia dojście a tego miejsca a jednocześnie nie jest zagrożeniem dla dzieci gdyż nie jest wykorzystywana przez ruch samochodowy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3.000 zł

nawiezienie ziemi (koszt zakupu ziemi i koszt transportu) - 30.000 zł

praca sprzętu - 9.000 zł

latarnie 4*7000=28 000

Ławeczki 4*1200 = 4800

Razem 74.800 zł


Całkowity koszt projektu: 74 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wykoszenia trawy.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • sanki.JPG