Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-05-26 12:34:26
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych

status: Zgłoszony


Szereg przejść w Śródmieściu jest pozbawiony azyli dla pieszych, czyli wysepek zapewniających widoczność i możliwość zatrzymania się. Taka możliwość bardzo się przydaje np. w przypadku gdy z przeciwnej strony ktoś jedzie z dużą prędkością lub światło zmieniło się na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w połowie jezdni. Naprawmy to!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.023513674736
szerokość geograficzna: 52.2427229144689

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Krucza, Dobra, al. Szucha, Al. Ujazdowskie, Myśliwiecka, RozbratBracka, Kruczkowskiego Żurawia

Istotne informacje o lokalizacji

Przejścia przez:

- Kruczą na skrzyżowaniach z Piękną, Wilczą, Hożą, Wspólną, Żurawią, Nowogrodzką; - Dobrą na skrzyżowaniach z Bednarską, Gęstą;

- al. Szucha na skrzyżowaniu z Litewską; - Al. Ujazdowskie na skrzyżowaniach z: pl. Trzech Krzyży, Piękną, Bagatela; - Myśliwiecką na skrzyżowaniach z al. Radiowej Trójki i Hoene-Wrońskiego

- Rozbrat na skrzyżowaniach z Górnośląską, Śniegockiej, Szarą, al. ks. Stanka; - Kruczkowskiego na skrzyżowaniu z al. 3 Maja - azyle na przejściach przez trzy pasy ruchu, w tym przy przystanku autobusowym przy PKP Powiśle.Żurawią i Bracką na skrzyżowaniu tych ulic


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rozwiązanie będzie poprawiać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu - non-stop!


Pełny opis projektu

Przechodzenie przez jezdnię może być nieprzyjemne i niebezpieczne, jeśli kierowcy wymuszają pierwszeństwo lub wyprzedzają na przejściu dla pieszych. Również w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną przejście może być niebezpieczne dla osób starszych czy osób o ograniczonej mobilności. Mogą bowiem nie zdążyć przejść całej szerokości jezdni zanim światło zmieni się na czerwone. Zresztą nawet gdy mają zielone, przez pasy mogą przejeżdżać samochody skręcające (na zielonym równoległym lub na zielonej strzałce). We wszystkich tych przypadkach warunki ruchu i bezpieczeństwo mogą poprawić azyle, czyli wysepki chroniące pieszych na środku przejścia, czyli zazwyczaj między przeciwległymi kierunkami ruchu.Projekt przewiduje montaż 27 azyli (lista poniżej), w tym innowacyjnego rozwiązania w postaci azylu poprawiającego widoczność i warunki ruchu na przejściu przez jednokierunkową jezdnię trzypasmową przy PKP Powiśle. Lista lokalizacji: - Krucza/Piękna, Krucza/Wilcza, Krucza/Hoża, Krucza/Wspólna, Krucza/Żurawia (x2), Krucza/Nowogrodzka (x2) = 8 Dobra/Bednarska, Dobra/Gęsta = 2 - al. Szucha/Litewska = 1 - Al. Ujazdowskie/pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie/Piękna (x2), Al. Ujazdowskie/Bagatela (x2) = 5 - Myśliwiecka/al. Radiowej Trójki, Myśliwiecka/Hoene-Wrońskiego = 2 - Rozbrat/Górnośląska (x2), Rozbrat/Śniegockiej (x2), Rozbrat/Szara, Rozbrat/al. ks. Stanka = 6 - Kruczkowskiego/al. 3 Maja - azyle na przejściach przez trzy pasy ruchu, w tym przy przystanku autobusowym przy PKP Powiśle = 3 Razem: 27 azylibudowę azyli oraz związane z tym inne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Szczegóły poniżej:1. Myśliwiecka/Hoene-Wrońskiego

Budowa jednej wyspy przed skrzyżowaniem i jednej bezpośrednio za przejściem dla pieszych. W ten sposób powstanie quasi-azyl. Dodatkowo powstanie przejście przez Hoene-Wrońskiego (jeżeli to możliwe - również wyposażone w azyl) i korekta łuku w zachodnim narożniku skrzyżowania (zmniejszenie powierzchni skrzyżowania).2. Myśliwiecka/al. Radiowej Trójki - azyl na przejściu przez ul. Myśliwiecką3. Żurawia/Bracka

Azyl na przejściu przez ul. Bracką oraz budowa wyspy w miejscu powierzchni wyłączonej z ruchu, aby utworzyć azyl na przejściu przez ul. Żurawią.4. Dobra/Bednarska

Budowa azylu na przejściu przez ul. Dobrą. Wymaga to odsunięcia przejścia dla pieszych od tarczy skrzyżowania o ok. 4 m (aby zmieścić azyl i zachować przejezdność). Projekt może się wiązać z innymi korektami organizacji ruchu na skrzyżowaniu.5. Dobra/Gęsta

Poszerzenie wąskiego chodnika po stronie południowo-zachodniej kosztem jezdni i/lub budowa azylu na przejściu. Szczegółowe rozwiązanie zostanie określone na etapie projektowym. W ramach projektu przewiduje się przebudowę wlotu ul. Gęstej (zwężenie do 1 pasa), co pozwoli poszerzyć chodnik w newralgicznym narożniku. Należy również przewidzieć likwidację co najmniej połowy zatoki postojowych po stronie BUW (zbyt blisko przejścia).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Azyle dla pieszych są niezbędne na przejściach przez szerokie ulice. W przypadku jezdni czteropasmowych, takich jak Krucza, czy Al. Ujazdowskie, są wręcz wymagane przez prawo. Jednak potrzebne są również na ulicach ze zbyt szerokimi pasami ruchu, jak Rozbrat czy Myśliwiecka. Projekt pozwoli zapewnić bezpieczniejsze i wygodniejsze warunki do przechodzenia przez jezdnię, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

27 azyli x 10 tys. zł = 270 tys. zł

1. Myśliwiecka/Hoene-Wrońskiego - quasi-azyl + korekta łuku, koszt 45 000 zł

2. Myśliwiecka/Radiowej Trójki - azyl, koszt 15 000 zł

3. Żurawia/Bracka - azyl + zabudowa wyspy, koszt 45 000 zł

4. Dobra/Bednarska - azyl + odsunięcie przejścia od skrzyżowania, koszt 15 000 zł

5. Dobra/Gęsta - azyl lub zwężenie jezdni, zabudowa zatoki parkingowej (likwidacja 4 miejsc), koszt 40 000 zł

Koszt łączny: 160 000 zł


Całkowity koszt projektu: 270 160 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i konserwacja oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki