Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-25 09:24:25
Powrót do projektu

Naprawmy Noakowskiego skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum!

status: Zgłoszony


Obecnie Noakowskiego jest niewygodna dla wszystkich - chodnik jest wąski, ścieżka rowerowa nie zachowuje skrajni i jest regularnie zastawiana przez nielegalnie parkujące samochody, podobnie jak jezdnia. Przy na skrzyżowaniu ul. Noakowskiego i Koszykowej brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, który pozwoliłby dojechać ul. E. Plater do Al. Jerozolimskich i Świętokrzyskiej. Wszystko Można to można łatwo naprawić!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0086649656295780086649656296
szerokość geograficzna: 52.222714411147642227144111476

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulica Noakowskiego, łącznie ze skrzyżowaniem Skrzyżowanie ul. Noakowskiego z Koszykową oraz odcinek Emilii Plater od Koszykowej do Wilczej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny dla wszystkich uczestników ruchu - non-stop!


Pełny opis projektu

Projekt usprawnia ruch pieszy i rowerowy, przekształcając istniejącą ścieżkę rowerową przy Noakowskiego w jednokierunkową, zabezpieczoną przed nielegalnym parkowaniem, oraz wyznaczając pas rowerowy na jezdni w przeciwnym kierunku. Pas rowerowy nie będzie sąsiadował z parkującymi samochodami dzięki przeniesieniu parkowania na przeciwną stronę jezdni (ze wschodniej na zachodnią) i zabezpieczeniu ścieżki rowerowej słupkami w linii obecnego krawężnika. Dzięki temu nie będą też potrzebne słupki między chodnikiem a drogą dla rowerów, dodatkowo ograniczające ilość miejsca dla pieszych. Wjazd na pas rowerowy będzie możliwy zarówno ze ścieżki rowerowej prowadzącej wokół połowy placu Politechniki jak i z jezdni samego placu. Przy skrzyżowaniu z Noakowskiego pojawią się dodatkowe legalne miejsca do parkowania samochodów dzięki zlikwidowaniu niepotrzebnego zawijasa drogi dla rowerów wokół barku. Zamiast tego wyznaczone zostanie brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania, krótki odcinek pasa rowerowego od strony zachodniej i śluzy rowerowe do skrętu w lewo "na dwa". Możliwy będzie też przejazd na wprost w ciągu Noakowskiego->Emilii Plater dzięki dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na odcinku E. Plater między Koszykową a Wilczązakłada przebudowę skrzyżowania ul. Koszykowej z Noakowskiego zapewniającą:

1. wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Koszykową.

2. wyznaczenie możliwości przejazdu rowerem przez skrzyżowanie we wszystkich kierunkach, w tym wyznaczenie pasa i kontrapasa rowerowego na ul. Noakowskiego i ul. E. Plater między ul. Wilczą a skrzyżowaniem z jezdnią serwisową. Jadąc dalej Emilii Plater, gdzie już teraz możliwy jest dwukierunkowy ruch rowerowy, będzie można dojechać do nowego przejazdu przez Aleje Jerozolimskie, do Dworca Centralnego i dalej, do Świętokrzyskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu3. wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych do parkowania samochodów dzięki zlikwidowaniu niepotrzebnego zawijasa drogi dla rowerów wokół baru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie nie ma jak przedostać się rowerem z ul. Noakowskiego przez Koszykową do ul. E. Plater (czy nawet skręcić w lewo w kierunku Chałubińskiego). Na skrzyżowaniu z Koszykową piesi i rowerzyści muszą krążyć dookoła skrzyżowania z powodu dziwacznego przebiegu końca ścieżki i braku przejścia po zachodniej stronie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZmiana organizacji ruchu na ul.Noakowskiego (300mb) - 60 tys. zł Przeniesienie dwóch zwężeń jezdni na przejściach dla pieszych ze strony wschodniej na zachodnią oraz korekta wlotu od strony placu Politechniki (łącznie po 100m2 jezdni i chodnika) - 50 tys. zł + 25 tys. zł = 75 tys. zł Uzupełnienie sygnalizacji na skrzyżowaniu z Koszykową o sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów, zmiana programu sygnalizacji - 50 tys. zł Kontrapas rowerowy na ul. E. Plater (50mb) - 5 tys. zł Łącznie: 190 tys.

przebudowa sygnalizacji świetlnej 600 000 zł

zmiany w organizacji ruchu i roboty drogowe 50 000 zł

dokumentacja projektowa 65 000 zł

łącznie: 715 000 zł


Całkowity koszt projektu: 715 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Noakowskiego-Koszykowa-1.png.png
  • Przekroj-stan-obecny.jpg