Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:23:09
Powrót do projektu

Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum!

status: Zgłoszony


Obecnie na skrzyżowaniu ul. ulic Noakowskiego i Koszykowej brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, który pozwoliłby dojechać ul. E. Plater do Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej. Można to łatwo naprawić!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0086649656296
szerokość geograficzna: 52.2227144111476

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ul. ulic Noakowskiego z Koszykową oraz odcinek ul. Emilii Plater od ul. Koszykowej do ul. Wilczej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny dla wszystkich uczestników ruchu - non-stop!


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania ul. Koszykowej z Noakowskiego zapewniającą:

1. wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Koszykową.

2. wyznaczenie możliwości przejazdu rowerem przez skrzyżowanie we wszystkich kierunkach, w tym wyznaczenie pasa i kontrapasa rowerowego na ul. Noakowskiego i ul. E. Plater między ul. Wilczą a skrzyżowaniem z jezdnią serwisową. Jadąc dalej Emilii Plater, gdzie już teraz możliwy jest dwukierunkowy ruch rowerowy, będzie można dojechać do nowego przejazdu przez Aleje Jerozolimskie, do Dworca Centralnego i dalej, do Świętokrzyskiej.

3. wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych do parkowania samochodów dzięki zlikwidowaniu niepotrzebnego zawijasa drogi dla rowerów wokół baru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie nie ma jak przedostać się rowerem z ul. Noakowskiego przez Koszykową do ul. E. Plater (czy nawet skręcić w lewo w kierunku Chałubińskiego). Na skrzyżowaniu z Koszykową piesi i rowerzyści muszą krążyć dookoła skrzyżowania z powodu dziwacznego przebiegu końca ścieżki i braku przejścia po zachodniej stronie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

przebudowa sygnalizacji świetlnej 600 000 zł

zmiany w organizacji ruchu i roboty drogowe 50 000 zł

dokumentacja projektowa 65 000 zł

łącznie: 715 000 zł


Całkowity koszt projektu: 715 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Noakowskiego-Koszykowa-1.png