Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 12:48:02
Powrót do projektu

Trampoliny

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wbudowanie dwóch trampolin na poziomie gruntu. Trampoliny są świetną formą zabawy połączoną z aktywnością sportową zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.94595491886139
szerokość geograficzna: 52.158532680629904

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Na Skraju obręb 20615 nr działki 94

Istotne informacje o lokalizacji

Działka M.ST.Warszawy na której znajduje się plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Działka zagospodarowywana jako niewielki park.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trampoliny dostępne dla dzieci i młodzieży bez ograniczeń czasowych w wieku od 2-16 lat.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie dwóch trampolin na poziomie gruntu z zabezpieczeniem z

Skakanie na trampolinach stało się popularną aktywnością i znajduje coraz więcej zwolenników.

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją osadzić w wykopie zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zabawa na trampolinach to świetny aktywny sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dwie trampoliny wraz z bezpiecznymi obrzeżami z montażem 65 000 zł

Odwodnienie 3500 zł

Oznakowanie projektu 700 zł


Całkowity koszt projektu: 69 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Trampoliny mogą wymagać dwa razy w roku konserwacji i sprawdzenia stanu technicznego.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • Przechwytywanie2.JPG
  • Przechwytywanie1.JPG