Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-26 14:10:26
Powrót do projektu

Oświetlenie i monitoringparkowe

status: Trwa ocena


Oświetlenie placu zabaw, boiska i siłowni plenerowej oraz monitoring terenu. Dodatkowo zainstalowanie publicznego punktu dostępowego WiFi. Projekt podnoszący bezpieczeństwo oraz zapobiegający aktom wandalizmu, zaśmiecania i zakłóceniom ciszy nocnej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9463116526604
szerokość geograficzna: 52.1587630469905

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Na Skraju obręb 20615 nr działki 94 i 95

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Oświetlenie i monitoring będzie służyć wszystkim osobom przebywającym na terenie szczególnie w kwestii bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Dostęp Wifi na terenie na zasadach otwartych z akceptacją regulaminu.


Pełny opis projektu

Wykonanie oświetlenia terenu miejskiego oraz zainstalowanie monitoringu na placu zabaw, boiska i najbliższego terenu poprawiłoby bezpieczeństwo dzięki nagrywaniu obrazu z terenu. Nagrania dostępne do przeglądu przez okres 2 tygodni. Dodatkowo na terenie zainstalowane urządzenia do ogólnodostępnego internetu WiFi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo osób przebywających na terenie. Oświetlenie dodatkowo przedłużony czas korzystania z placu zabaw, boiska i innych instalacji. Zainstalowany monitoring ograniczy liczbę aktów wandalizmu na terenie parku, a także będzie dział prewencyjnie, a sama obecność kamer monitoringu na terenie obiektu działa dyscyplinująco na jego użytkowników. Ponadto, wykonana na potrzeby monitoringu sieć komputerowa będzie mogła być wykorzystywana np. do zapewnienia bezprzewodowego dostępu do Internetu dla osób odwiedzających park.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych14

9 lamp LED - 14090.000 zł projekt

Projekt budowlano – wykonawczy branżowy – 13.000 zł 4 kamery HD 1280 x 720 przy 25 fps obrotowe - 4800 zł rejestrator z dyskami = 5010.000 zł WiFi accespoint zewnętrzny a/n/ac = 5.000 zł Instalacja światłowodowa = 2000 zł

Oznakowanie projektu = 500 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego - 10.000

Łączny koszt projektu: 215110.300 500


Całkowity koszt projektu: 215 300110 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach250 zł /mc. (20Mb/s na 50Mb/s) internet = 2750 zł/rok 30 zł/mc prąd = 660 zł/rok najem miejsca serwerowni 50 zł/mc = 600zł/rok

Roczny koszty eksploatacji - 700 zł
Całkowity koszt eksploatacji: 4 010700,00 zł

Załączniki