Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-12 11:05:12
Powrót do projektu

Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Stan powietrza w Warszawie jest coraz gorszy, wskazują na to kolejne publikowane dane i raporty. Dlatego tak ważne jest sadzenie drzew, które mają zbawienny wpływ na jakość powietrza. Rocznie, jedno drzewo może pochłonąć nawet do 45 kg substancji toksycznych!

Projekt planuje nasadzenie 34 30 sztuk drzew przy ul. Ćmielowskiej na Tarchominie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9585881233215
szerokość geograficzna: 52.3232773311238

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Ćmielowska, przy ulicach Ceramicznej i Milenijnej, działki: 9/3 i 8, oraz przy ul. Światowida, działki: 16 i 17. Możliwa dodatkowa lokalizacja, np. wzdłuż ul. Światowida w dostępnym miejscu.

Istotne informacje o lokalizacji

Planowane drzewa zostaną posadzone wzdłuż ulicy Ćmielowskiej na terenie, który aktualnie stanowi trawnik.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec może korzystać z dobrodziejstw posadzonych drzew.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 34 30 sztuk drzew, spełniających standardy wypracowane przez warszawskich dendrologów, opublikowane m.in. w raporcie Fundacji alter eko "Zielony Raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakości nasadzeń zastępczych w Warszawie”, tj:

- obwód drzewa 20 16 25 18 cm,

- odpowiednio przygotowane podłoże do warunków odpowiednich dla rozwoju korzeni drzew (wymiana gleby),

- nasadzenie powinno obejmować: 4 paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie przed psami i podkaszarkami plastikową siatką (dół przy palikach), wykonanie misy o średnicy min. 1 m, wymulczowanej warstwą minimum 5 cm (5-10 cm) przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu dookoła misy;

- pielęgnacja uwzględniająca regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż tzw. worki nawadniające -> tj., w okresie od wiosny do jesieni (IV - X) ok. 50 l wody/ tydzień,

- glebę w sąsiedztwie drzew należy w tym czasie chronić przed zasoleniem, zagęszczeniem i przekopywananiem na skutek remontów,

- zimą drzewa powinny być zabezpieczane osłonkami przed solą pośniegową.

Drzewa zostaną oznaczone tabliczkami z nazwą gatunku oraz datą posadzenia.

Gatunki powinny być dostosowane do panujących warunków, tj. odporne m.in. na zanieczyszczenia i zasolenie. Odpowiednie gatunki określają Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy. Proponowany gatunek to platan klonolistny - którego korzenie znajdują się w warstwie do 30 cm (informacja po konsultacji z dendrologiem dr Marzeną Suchocką, jedną z osób opracowujących ww. Standardy, i nie stanowi on zagrożenia dla instalacji podziemnej). Gdyby z jakiegoś powodu nie można było posadzić tych drzew, to po konsultacji z Zarządem Oczyszczania Miasta wytypowane zostały np. głogi lub wiśnia osobliwa w formie kulistej. Zamysłem pierwotnym jest jednak platan i proponuję go wzdłuż ul. Ćmielowskiej. Przy działce przy ul. Światowida proponuję wiśnię osobliwą. Drzewa te są nie tylko piękne, ale także mają świetne właściwości fitoremediacyjne - oczyszczają powietrze z pyłów i gazów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pobliskie Legionowo jest liderem w najgorszym powietrzu w regionie - normy trujących substancji są przekraczane kilkadziesiąt razy. Jak jest na Tarchominie? Tego nie wiemy, gdyż nie ma tu stacji pomiarowej. Możemy się tylko domyślać.

Dodatkowo, w latach 2010-2015 z terenu Białołęki wyciętych zostało 16 387 drzew, a w zamian posadzonych jedynie 3 979 sztuk! Oznacza, to że bezpowrotnie zniknęło ponad 12 tysięcy drzew, a ich strata nie została w żaden sposób wynagrodzona mieszkańcom. Drzewa są niezbędnym elementem życia w miastach - oczyszczają powietrze, chłodzą letnie upały, ocieniają i umilają spacery, są miejscem życia wielu zwierząt, w tym ptaków. Okolicę zamieszkuje m.in. dzięciołem, dzięcioł zielony, czy kulczyk.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys obejmuje przygotowanie podłoża, posadzenie drzew oraz pielęgnację przez 3 lata, zgodnie ze standardami opisanymi w projekcie. Koszty zostały ustalone na podstawie ofert warszawskich firm ogrodniczych. 34 szt. x 1 500,00 zł = 51 000,00 zł:

- nasadzenie drzew 30 sztuk: 30 sztuk x 850 PLN/sztukę = 25 500 PLN

- montaż mat ochronnych na zimę: 30sztuk x 350 PLN/sztukę = 10 500 PLN

- oznakowanie nasadzonych drzewek słupkami z logo budżetu partycypacyjnego - 4 szt. x 738 PLN/ sztukę = 2952 PLN

Razem: 38 952,00 PLN


Całkowity koszt projektu: 38 952,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty na najbliższe 3 lata zostały ujęte w budżecie.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • cmielowska 3.jpeg
  • cmielowska2.jpeg
  • cmielowska `.jpeg