Autor projektu - zmiany z 2017-03-15 23:18:15
Powrót do projektu

Oświetlenie wertykalne przejścia dwóch przejść dla pieszych na ul. Sierakowskiego

status: Zgłoszony


Projekt polega na zamontowaniu oświetlenia wertykalnego (tzw. dywanowe) na przejściu dwóch przejściach dla pieszych na ul. Sierakowskiego na wysokości ulicy Jasińskiego, oraz pomiędzy Szpitalem Praskim a Katedrą św. Floriana.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0309702157974240309702157974
szerokość geograficzna: 52.250896098093742508960980937

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

1. ul. Sierakowskiego na wysokości ulicy Jasińskiego.

2. ul. Sierakowskiego pomiędzy Szpitalem Praskim, a Katedrą św. Floriana.

Istotne informacje o lokalizacji

Obecne przejście dla pieszych na ul. Sierakowskiego na skrzyżowaniu z ul. Jasińskiego.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy ludzie

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówPrzejście

Przejścia oświetlone będzie będą dla wszystkich korzystających z ulicy Sierakowskiego - zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych


Pełny opis projektu

Projekt polega na zamontowaniu oświetlenia wertykalnego (tzw. dywanowe) na przejściu dla pieszych na ul. Sierakowskiego na wysokości ulicy Jasińskiego . Jest to przejście oraz na przejściu dla pieszych na ul. Sierakowskiego pomiędzy Szpitalem Praskim, a Katedrą św. Floriana. Są to przejścia bez sygnalizacji świetlnej, z którego których korzysta bardzo duża liczba osób - uczniowie ze szkoły przy ul. Sierakowskiego, a także osoby odwiedzające Kościół, Szpital,Przychodnię czy Urząd Dzielnicy.

Oświetlenie wertykalne drastycznie poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych - pieszy staje się widoczny z daleka dla kierowcy. Jest to tym bardziej ważne, że na przejściu tym nie ma sygnalizacji świetlnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Oświetlenie wertykalne drastycznie poprawi bezpieczeństwo na przejściuprzejściach, które obecnie jest bardzo słabo oświetlone, a podczas wieczornych opadów deszczu widoczność pieszych jest minimalna. Zamontowanie takiego oświetlenia spowodowałoby bardzo dużą poprawę bezpieczeństwa na tym popularnym przejściu tych popularnych przejściach dla pieszych. Dodatkowo jest ono są one oddalone od zabudowań na tyle, by nie powodować dyskomfortu mieszkańcom okolicznych bloków. Ponadto jest to przejście przejścia bez sygnalizacji świetlnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zamontowanie oświetlenia wertykalnego - 20 - 25 000 PLN x2

Koszty projektu - 15 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 20 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki