Biblioteka Publiczna_Targówek - zmiany z 2017-03-29 14:50:29
Powrót do projektu

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla 17 placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, które zasilą zbiory Biblioteki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.067314147949220673141479492
szerokość geograficzna: 52.279501434651952795014346519

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Św. Wincentego 85; Św. Wincentego 64; Bazyliańska 6; Krasnobrodzka 11; Rembielińska 6A; Kuflewska 6; Suwalska 11; Smoleńska 94; Kondratowicza 23; Mieszka I 7; Wysockiego 11, Bartnicza 8;

Istotne informacje o lokalizacji

Dotyczy placówek: CNI (Św. Wincentego 85); MW123 (Św. Wincentego 64); BD53 i W2 (Bazyliańska 6); BD65 i W60 (Krasnobrodzka 11); BD52 i W29 (Rembielińska 6A); BD12 i W64 (Kuflewska 6); BD40 i W72 ( Suwalska 11); W37 (Smoleńska 94); W98 (Kondratowicza 23); W49 (Mieszka I 7); W85 (Wysockiego 11); WP130 (Bartnicza 8);


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione nowości wydawnicze (książki, w tym także literatura obcojęzyczna oraz zbiory specjalne np. książka mówiona, filmy, muzyka) zasilą zbiory placówek Biblioteki na Targówku. Będą mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy naszej Dzielnicy, będący użytkownikami Biblioteki Publicznej. Dostępność zbiorów bibliotecznych wyznaczają godziny pracy biblioteki (PON.-PT. 10.00-19.00 oraz dodatkowo Czytelnia Naukowa nr 1 w soboty 9.00-15.00). Wypożyczanie zbiorów i wydanie karty bibliotecznej umożliwiającej korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.


Pełny opis projektu

Uzyskane środki zostaną podzielone pomiędzy placówki Biblioteki Publicznej znajdujące się na Targówku tj. 17 placówek, w tym 5 dla dzieci i młodzieży, 9 dla dorosłych i młodzieży, 1 multimedialna, 1 o profilu pedagogicznym oraz 1 czytelnia naukowa. Wśród zakupionych nowości wydawniczych znajdą się książki w tym także literatura obcojęzyczna oraz zbiory specjalne np. książka mówiona, filmy, muzyka. Dobór zakupionych zbiorów będzie zgodny z potrzebami użytkowników korzystających z usług placówek Biblioteki i profilem ich gromadzenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Bibliotece Publicznej na Targówku zarejestrowanych jest ok. 28 000 użytkowników, którzy w 2016 r. odwiedzili Bibliotekę 209 041 razy oraz którym wypożyczono lub udostępniono 382 677 książek, filmów, audiobooków itp. Biblioteka jest instytucją mocno zakorzenioną w środowisku lokalnym i aktywnie w nim działającą. Znaczący spadek dotacji na działalność bieżącą Biblioteki utrzymujący się od 2011 roku spowodował zmniejszenie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych (w 2010 r. na zakup nowości przeznaczono 400 000 zł, w 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. - tylko po 100 000 zł, w 2016r. - 160 000 zł). Czytelnicy wciąż zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości wydawniczych i popierają nasze starania w tym kierunku. Udało się pozyskać 527 podpisów poparcia dla tego projektu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- nowości książkowe dla dzieci i młodzieży - 60 000 (ok. 3000 egz.)

- nowości książkowe dla dorosłych - 172 000 (ok. 5700 egz. )

- zbiory specjalne - 18 000 (ok. 660 egz.)

Szacowany koszt oznakowania: 3744zł – naklejki, 450 zł pieczątki, 611 zł tabliczki informacyjne.


Całkowity koszt projektu: 250 000254 805,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki