Autor projektu - zmiany z 2017-03-17 11:14:17
Powrót do projektu

Posadźmy 150 krzewów na Tarchominie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 150 krzewów ozdobnych wzdłuż ulic na Tarchominie. W naszej części dzielnicy brakuje zakrzewień, a to właśnie one wpływają na poprawę walorów naszego otoczenia, gdy kwitnąc nęcą nas zapachem i wyglądem. W dodatku wspaniale oczyszczają powietrze z miejskich spalin, tak niebezpiecznych dla zdrowia.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Proponowane lokalizacje: ul. Myśliborska, działki: 2, 3/1, 3/2

ul. Strumykowa, działki 46/2 i 47/5 (pas zieleni między jezdnią a chodnikiem)

ul. Świderska - od Myśliborskiej do Świderskiej ul. Obrazkowa - od Traktu Nadwiślańskiego do Myśliorskiej Strumykowa - inne możliwe lokalizacje

w pasie Drogowym Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Świderskiej (wzdłuż ścieżki rowerowej) oraz po drugiej stronie od mostu wzdłuż torowiska.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Tarchomina pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie niemożliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa posadzonych krzewów bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Proponowane lokalizacje to:

- ul. Myśliborska (od str. ulicy MehofferMehoffera) - uzupełnienie istniejącego szpaleru krzewów przy ogrodzeniu parkingu: 30 m = ok. 15 szt. krzewów- ul. Strumykowa (od str. ulicy Mehoffera) - 40 m po stronie wschodniej, pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem = ok. 25 szt. krzewów- ul. Strumykowa (od str. ulicy Mehoffera) - 25 m po stronie zachodniej, pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem = ok. 15 szt. krzewów - ul. Świderska i Obrazkowa wzdłuż linii torów tramwajowych, w części zielonej oddzielającej ogrodzenie torów od chodnika i ścieżki rowerowej- w możliwych do nasadzenia miejscach- w pasie Drogowym Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Świderskiej (wzdłuż ścieżki rowerowej) oraz po drugiej stronie od mostu wzdłuż torowiska.Proponowany gatunek krzewów to np. Tamaryszek, który bardzo dobrze przyjął się m.in. przy ul. Ćmielowskiej. Wybrane lokalizacje to miejsca przy drogach, zatem należy wziąć po uwagę fakt nie sadzenia tam krzewów z owocami, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla ptaków. W okolicy mostu, w związku z uwagami ze strony urzędy, proponuję np. Spirea betulifolia, Spirea japonica Antony Waterer.W projekcie dopuszcza się wybranie innych lokalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnia naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie i smogu) i tlenki azotu. Zaproponowany do nasadzenia Tamaryszek bardzo dobrze znosi warunki miejskie i ma bardzo dobre zdolności pochłaniania zanieczyszczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

150 x 300 zł = 45 000 zł

Koszt obejmuje posadzenie krzewów, oraz ich pielęgnację przez 3 lata.


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty na najbliższe 3 lata zostały zabudżetowane.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki