Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-11 14:19:11
Powrót do projektu

Posadźmy 150 450 krzewów na Tarchominie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada posadzenie 150 450 krzewów ozdobnych wzdłuż ulic na Tarchominie. W naszej części dzielnicy brakuje zakrzewień, a to właśnie one wpływają na poprawę walorów naszego otoczenia, gdy kwitnąc nęcą nas zapachem i wyglądem. W dodatku wspaniale oczyszczają powietrze z miejskich spalin, tak niebezpiecznych dla zdrowia.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Proponowane lokalizacje:

- ul. Myśliborska, działki: 1, 2, 3/1 , 3/2obręb 4-03-04;

- ul. Strumykowa, działki nr 46/1, 47/5 obręb 4-01-22 ( pas zieleni między jezdnią a za chodnikiem)

- ul. Strumykowa - inne możliwe lokalizacjeŚwiderska w pasie Drogowym Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Świderskiej ( wzdłuż ścieżki rowerowej ) - działki nr 46,47,48 obręb 4-03-23 oraz po drugiej stronie od mostu wzdłuż torowiska . działki nr 63,64,65 obręb 4-03-23

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Tarchomina pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie niemożliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa posadzonych krzewów bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Proponowane lokalizacje to:

- ul. Myśliborska (od str. ulicy Mehoffera) - uzupełnienie istniejącego szpaleru krzewów przy ogrodzeniu parkingu: 30 m = ok. 15 szt. krzewów - ul. Strumykowa (od str. ulicy Mehoffera) - 40 m po stronie wschodniej, pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem = ok. 25 szt. krzewów - ul. Strumykowa - w możliwych do nasadzenia miejscach - w pasie Drogowym Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od Traktu Nadwiślańskiego do ul. Świderskiej (wzdłuż ścieżki rowerowej) oraz po drugiej stronie od mostu wzdłuż torowiska. Proponowany gatunek krzewów to np. Tamaryszek, który bardzo dobrze przyjął się m.in. przy ul. Ćmielowskiej. Wybrane lokalizacje to miejsca przy drogach, zatem należy wziąć po uwagę fakt nie sadzenia tam krzewów z owocami, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla ptaków. W okolicy mostu, w związku z uwagami ze strony urzędy, proponuję Strumykowa- 30 szt. krzewów. Proponowane gatunki krzewów: Tawuła van houtte’a, Pęcherznica kalinolistna, Tamaryszek drobnokwiatowy, Forsycja;

- ul. Myśliborska -28 szt. krzewów - uzupełnienie nasadzeń przy ogrodzeniu parkingu proponowane gatunki jw.

- ul. Świderska ( pas drogowy Mostu Marii Skłodowskiej – Curie ) - 250 szt. krzewów - strona torowiska; 184 szt. krzewów – wzdłuż ścieżki rowerowej. Proponowany gatunek to niskie krzewy: tawuła japońska ’Goldmund’, ‘Antony Waterer’, Tawuła brzozolistna.



Proponowane gatunki krzewów są szeroko wykorzystywane w zieleni miejskiej ze względu na niskie wymagania siedliskowe i odporność na zanieczyszczenia powietrza i gleby. Dodatkowo są atrakcyjne ze względu na barwne ulistnienie i obficie kwitnienie. W pierwszych dwóch lokalizacjach można posadzić krzewy większych rozmiarów np. forsycja, tamaryszek; natomiast w okolicy mostu mniejsze krzewy nie ograniczające widoczności przy ulicy i ścieżce rowerowej np. Spirea betulifolia, Spirea japonica Antony Waterer. W projekcie dopuszcza się wybranie innych lokalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnia naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie i smogu) i tlenki azotu. Zaproponowany do nasadzenia Tamaryszek bardzo dobrze znosi warunki miejskie i ma bardzo dobre zdolności pochłaniania zanieczyszczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych150 x 300 zł = 45 000 zł Koszt obejmuje posadzenie krzewów, oraz ich pielęgnację przez 3 lata.

Koszty wraz z przygotowaniem terenu, materiałem roślinnym, posadzeniem, geowłókniną i korą:

ul. Strumykowa - 30 szt. krzewów - 3100,00 zł

ul. Myśliborska - 28 szt krzewów - 2657,00 zł

ul. Świderska ( pas drogowy Mostu Marii Skłodowskiej Curie ) - 434 szt. - 25800,00 zł



Koszt słupka informacyjnego BP 2018 - 4 szt.- 2 952,00

koszt projektu nasadzeń -1 szt. - 2 000,00

Razem brutto 36 509,00 zł

Pielęgnacja przez 3 lata - 1750 zł/ rocznie


Całkowity koszt projektu: 36 509,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty na najbliższe 3 lata zostały zabudżetowane. : pielęgnacja przez 3 lata - 1750 zł/ rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 5005 250,00 zł

Załączniki