Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 16:19:31
Powrót do projektu

Posadźmy 450 krzewów na Tarchominie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 450 krzewów ozdobnych wzdłuż ulic na Tarchominie. W naszej części dzielnicy brakuje zakrzewień, a to właśnie one wpływają na poprawę walorów naszego otoczenia, gdy kwitnąc, nęcą nas zapachem i wyglądem. W dodatku wspaniale oczyszczają powietrze z miejskich spalin, tak niebezpiecznych dla zdrowia.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Proponowane lokalizacje:

- ul. Myśliborska, działki: 1, 2, 3/1 obręb 4-03-04;

- ul. Strumykowa, działki nr 46/1, 47/5 obręb 4-01-22 (pas zieleni za chodnikiem)

- ul. Świderska w pasie Drogowym Mostu Marii Skłodowskiej-Curie wzdłuż ścieżki rowerowej - działki nr 46,47,48 obręb 4-03-23 oraz po drugiej stronie od mostu, wzdłuż torowiska działki nr 63,64,65 obręb 4-03-23

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Tarchomina pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie niemożliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa posadzonych krzewów bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Proponowane lokalizacje to:

- ul. Strumykowa- 30 szt. krzewów. Proponowane gatunki krzewów: Tawuła van houtte’a, Pęcherznica kalinolistna, Tamaryszek drobnokwiatowy, Forsycja;

- ul. Myśliborska -28 szt. krzewów - uzupełnienie nasadzeń przy ogrodzeniu parkingu proponowane gatunki jw.

- ul. Świderska ( pas drogowy Mostu Marii Skłodowskiej – Curie ) - 250 szt. krzewów - strona torowiska; 184 szt. krzewów – wzdłuż ścieżki rowerowej. Proponowany gatunek to niskie krzewy: tawuła japońska ’Goldmund’, ‘Antony Waterer’, Tawuła brzozolistna.Proponowane gatunki krzewów są szeroko wykorzystywane w zieleni miejskiej ze względu na niskie wymagania siedliskowe i odporność na zanieczyszczenia powietrza i gleby. Dodatkowo są atrakcyjne ze względu na barwne ulistnienie i obficie kwitnienie. W pierwszych dwóch lokalizacjach można posadzić krzewy większych rozmiarów np. forsycja, tamaryszek; natomiast w okolicy mostu mniejsze krzewy nie ograniczające widoczności przy ulicy i ścieżce rowerowej np. Spirea betulifolia, Spirea japonica Antony Waterer.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnia naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie i smogu) i tlenki azotu. Zaproponowany do nasadzenia Tamaryszek bardzo dobrze znosi warunki miejskie i ma bardzo dobre zdolności pochłaniania zanieczyszczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty wraz z przygotowaniem terenu, materiałem roślinnym, posadzeniem, geowłókniną i korą:

ul. Strumykowa - 30 szt. krzewów - 3100,00 zł

ul. Myśliborska - 28 szt krzewów - 2657,00 zł

ul. Świderska (pas drogowy Mostu Marii Skłodowskiej Curie) - 434 szt. - 25800,00 złKoszt słupka informacyjnego BP 2018 - 4 szt.- 2 952,00

koszt projektu nasadzeń -1 szt. - 2 000,00

Razem brutto 36 509,00 zł

Pielęgnacja przez 3 lata - 1750 zł/ rocznie


Całkowity koszt projektu: 36 509,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty na najbliższe 3 lata zostały zabudżetowane: pielęgnacja przez 3 lata - 1750 zł/ rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 250,00 zł

Załączniki