Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-02-03 11:38:03
Powrót do projektu

Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy

status: Zgłoszony


Projekt polega na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych, czyli na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych. W efekcie, rowerzystki i rowerzyści będą mogli poruszać się "pod prąd".

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczyć będzie 16 ulic, leżących na obszarze Woli.Koło:

1. Koszycka,

2-5. cztery uliczki osiedlowe pomiędzy Obozową 78 a Obozową 64,Nowolipki:

6. północna część Żelaznej (od Nowolipek do Nowolipia),

7. Pawia,

8. Miła (od Esperanto do Smoczej),

9. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego,Mirów:

10. Skwer Zgrupowania AK „Chrobry II”,

11. Twarda (odcinek równoległy do Miedzianej).Młynów:

12. Banderii,

13. Zawiszy,

14. Gostyńska,

15. uliczka osiedlowa przy Solidarności 104 i Lesznie 5a.Ulrychów:

16. Krępowieckiego.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośliWszyscy mieszkańcy-
 • rowerzyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny. Z kontraruchu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy i mieszkanki, poruszający się rowerami.


Pełny opis projektu

Projekt polega na utworzeniu na 16 wolskich ulicach kontraruchu rowerowego. Wymagać będzie to wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi komunikację rowerową na terenie Woli. Skróci wiele tras. Rowerzyści i rowerzystki nie będą musieli nadkładać drogi z powodu jednokierunkowej organizacji ruchu. Poprawi dostępność celów podróży oraz zwiększy wygodę i bezpieczeństwo, ponieważ będzie można ominąć niebezpieczne ulice i skrzyżowania. Zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ponieważ jadąc "pod prąd", będzie można wybrać jezdnię, a nie chodnik. Projekt przyczyni się do promocji ruchu rowerowego. Na ulicach będzie mniej samochodów, mniej hałasu i mniej zanieczyszczeń. Kontraruch rowerowy jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w Europie, także w Polsce. Niektórzy krytykują kontraruch rowerowy, jednak rzekomy brak bezpieczeństwa nie znajduje potwierdzenia w statystykach wypadków z udziałem rowerzystów/rowerzystek.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyznaczenie kontraruchu rowerowego na 16 ulicach: 16 x 5 000 zł = 80 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zwykła konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki
 • Mila.jpg
  • BP - kontraruch - Kolo - mapa pogladowa.pdf
  • BP - kontraruch - Nowolipki - mapa pogladowa.pdf
  • BP - kontraruch - Mirow - mapa pogladowa.pdf
  • BP - kontraruch - Ulrychow - mapa pogladowa.pdf
  • BP - kontraruch - Mlynow - mapa pogladowa.pdf