Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-19 16:18:19
Powrót do projektu

Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy

status: Zgłoszony


Projekt polega na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych, czyli na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych. W efekcie, rowerzystki i rowerzyści będą mogli poruszać się "pod prąd".

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczyć będzie 16 6 ulic, leżących na obszarze Woli. Koło: 1. Koszycka, 2-5. cztery uliczki osiedlowe pomiędzy Obozową 78 a Obozową 64, Nowolipki: 6. północna część Żelaznej (od Nowolipek do Nowolipia), 7. Pawia, 8. Miła (od Esperanto do Smoczej), 9. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego, Mirów: 10. Skwer Zgrupowania AK „Chrobry II”, 11. Twarda (odcinek równoległy do Miedzianej). Młynów: 12. Banderii, 13. Zawiszy, 14. Gostyńska, 15. uliczka osiedlowa przy Solidarności 104 i Lesznie 5a. Ulrychów: 16. Krępowieckiego.1. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego Ul. Pawiej;

2. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na Skwerze Wyszyńskiego;

3. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na czterech przejazdach pomiędzy ul. Obozową i Bolecha na terenie ZGN;Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • rowerzyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny. Z kontraruchu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy i mieszkanki, poruszający się rowerami.


Pełny opis projektu

Projekt polega na utworzeniu na 16 6 wolskich ulicach kontraruchu rowerowego. Wymagać będzie to wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi komunikację rowerową na terenie Woli. Skróci wiele tras. Rowerzyści i rowerzystki nie będą musieli nadkładać drogi z powodu jednokierunkowej organizacji ruchu. Poprawi dostępność celów podróży oraz zwiększy wygodę i bezpieczeństwo, ponieważ będzie można ominąć niebezpieczne ulice i skrzyżowania. Zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ponieważ jadąc "pod prąd", będzie można wybrać jezdnię, a nie chodnik. Projekt przyczyni się do promocji ruchu rowerowego. Na ulicach będzie mniej samochodów, mniej hałasu i mniej zanieczyszczeń. Kontraruch rowerowy jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w Europie, także w Polsce. Niektórzy krytykują kontraruch rowerowy, jednak rzekomy brak bezpieczeństwa nie znajduje potwierdzenia w statystykach wypadków z udziałem rowerzystów/rowerzystek.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego Ul. Pawiej;

2. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na Skwerze Wyszyńskiego;

3. Wprowadzenie kontra ruchu rowerowego na czterech przejazdach pomiędzy ul. Obozową i Bolecha na terenie ZGN;

Wyznaczenie kontraruchu rowerowego na 16 6 ulicach: 16 6 x 5 000 zł = 80 30 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 80 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zwykła konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

 • BP - kontraruch - Kolo - mapa pogladowa.pdf
 • BP - kontraruch - Nowolipki - mapa pogladowa.pdf
 • BP - kontraruch - Mirow - mapa pogladowa.pdf
 • BP - kontraruch - Ulrychow - mapa pogladowa.pdf
 • BP - kontraruch - Mlynow - mapa pogladowa.pdf