Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-05 12:10:05
Powrót do projektu

Plac do Street Workoutu: drążki, drabinki, lina

Doposażenie siłowni plenerowej w urządzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada doposażenie istniejącej siłowni plenerowej w ramach realizacji planowane jest ustawienie urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9920299053192149920299053192
szerokość geograficzna: 52.248680491237092486804912371

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac zieleni przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, u zbiegu ulic Anielewicza, Karmelickiej i Lewartowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest atrakcyjnie zlokalizowany, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, jest ogólnodostępny bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zbudowanie Street Workout Parku, w skład którego wchodziłaby brama ze zróżnicowanymi drążkami do podciągania, drabinka do przechodzenia na rękach w zawieszeniu, lina do wchodzenia, deska do brzuszków, miejsce do robienia pompek, ringi do podciągania oraz poręcze. Nawierzchnia pozostałabym trawiasta lub piaszczysta. Park zostałby zlokalizowany w okolicach Historii Żydów Polskich POLIN, przy skrzyżowaniu ulic Anielewicza i Karmelickiej - jest to miejsce cieszące się powodzeniem wśród mieszkańców stolicy. Intencją jest stworzenie miejsca przyjaznego osobom, które cenią sobie zdrowie fizyczne i preferują aktywny tryb życia. Powszechnie wiadomo, że kalistenika kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację. Mogą ją uprawiać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia to ok 10m x 15m oraz wysokości 2,5m - 4mdoposażenie istniejącej siłowni plenerowej. Doposażenie stanowić będzie uzupełnienie programu funkcjonalnego istniejącego obiektu. Proponowane urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych ustawione zostaną na bezpiecznej nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki. Projekt zakłada opracowanie projektu, doposażenia, ustawienie urządzeń street wourkoutu np. deska do brzuszków, drążki, drabinki, itp. Intencją projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego osobom ceniącym sobie zdrowie fizyczne, które mogłyby na terenie obiektu korzystać z różnorodnej oferty programowej . Pow. ok. 10-15 m.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Śródmieściu brakuje infrastruktury, która umożliwia trenowanie osobom zainteresowanym rozwijaniem swojej sprawności fizycznej w ramach kalisteniki. Projekt wzbogaciłby ofertę rekreacyjną parku - w najbliższej okolicy znajdują się liczne siłownie miejskie, natomiast brakuje infrastruktury, która pozwoliłaby pracować z obciążeniem własnego ciała. Park stałby się miejscem spotkań mieszkańców, którzy chcieliby wspólnie trenować i przyczyniłby się do rozwijania zdrowej rywalizacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W zakresie wstępnego kosztorysu projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych Szacunkowe ceny brutto na podstawie podobnych, zrealizowanych projektów: 1. Komplet urządzeń ok. 35 000 PLN 2. Montaż z transportem 10 000 PLN 3. Tablica z regulaminem 1500 PLNwprowadzono następujące zmiany:

- wykonanie projektu, obsługa geodezyjna – 15 000 zł. brutto

- budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami siłowni kalistenicznej- 45 000 zł. brutto

- zestaw do street workoutu – 40 000 zł. brutto

- dostawa i montaż– 15 000 zł. brutto

- tablica regulaminem – 3 000 zł. brutto

- nalepki z oznaczeniami BP – 300 zł. brutto


Całkowity koszt projektu: 118 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, sprzątanie, bieżące naprawy

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 000 zł. brutto

W tym:

- przeglądy kwartalne - 1000 zł. brutto

- drobne naprawy 3 000 zł. brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 3 4 000,00 zł

Załączniki

  • flowpark.PNG
  • flowpark2.PNG