Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:35:09
Powrót do projektu

Doposażenie siłowni plenerowej w urządzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada doposażenie istniejącej siłowni plenerowej w . W ramach realizacji planowane jest ustawienie urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9920299053192
szerokość geograficzna: 52.2486804912371

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac zieleni przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, u zbiegu ulic: Anielewicza, Karmelickiej i Lewartowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest atrakcyjnie zlokalizowany, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, jest ogólnodostępny bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącej siłowni plenerowej. Doposażenie stanowić będzie uzupełnienie programu funkcjonalnego istniejącego obiektu. Proponowane urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych ustawione zostaną na bezpiecznej nawierzchni amortyzującej ewentualne upadki. Projekt zakłada opracowanie projektu, doposażenia, ustawienie urządzeń street wourkoutu np. deska do brzuszków, drążki, drabinki, itp. Intencją projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego osobom ceniącym sobie zdrowie fizyczne, które mogłyby na terenie obiektu korzystać z różnorodnej oferty programowej . Pow. ok. 10-15 m.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Śródmieściu brakuje infrastruktury, która umożliwia trenowanie osobom zainteresowanym rozwijaniem swojej sprawności fizycznej w ramach kalisteniki. Projekt wzbogaciłby ofertę rekreacyjną parku - w najbliższej okolicy znajdują się liczne siłownie miejskie, natomiast brakuje infrastruktury, która pozwoliłaby pracować z obciążeniem własnego ciała. Park stałby się miejscem spotkań mieszkańców, którzy chcieliby wspólnie trenować i przyczyniłby się do rozwijania zdrowej rywalizacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W zakresie wstępnego kosztorysu projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych wprowadzono następujące zmiany:

- wykonanie projektu, obsługa geodezyjna – 15 000 zł. brutto

- budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami siłowni kalistenicznej- 45 000 zł. brutto

- zestaw do street workoutu – 40 000 zł. brutto

- dostawa i montaż– 15 000 zł. brutto

- tablica regulaminem – 3 000 zł. brutto

- nalepki z oznaczeniami BP – 300 zł. brutto


Całkowity koszt projektu: 118 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 000 zł. brutto

W tym:

- przeglądy kwartalne - 1000 zł. brutto

- drobne naprawy 3 000 zł. brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • flowpark.PNG
  • flowpark2.PNG