Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 12:24:30
Powrót do projektu
REWITALIZACJA TRASY

Rewitalizacja trasy MTB WAWERWawer

status: Zgłoszony


Wytyczenie nowego przebiegu trasy MTB Wawer w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją drogową POW. Proponuję wytyczyć dwie pętle od strony Międzylesia [np 5 i 15km], które po zakończeniu POW będzie można połączyć w spójną całość z częścią józefowską i otwocką.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Darmowy wjazd na oznakowany teren szlaku. Sugerowane wyposażenie to kask. Należy pamiętać o zmroku i dostosować czas wjazdu na szlak odpowiednio do pory dnia.


Pełny opis projektu

Aktualny przebieg trasy MTB koliduje z planowaną POW. Celem projektu jest wytyczenie trasy w taki sposób, aby można było z niej korzystać podczas budowy POW. Od strony Międzylesia sugerowane są dwie pętle jedna o długości ok 15 km - trudniejsza, druga ok 5 km aby z trasy mogli również korzystać mniej wytrenowani kolarze. Od strony Falenicy należy zmienić przebieg trasy MTB tak, aby tworzyła pełną przejezdną pętlę z już istniejącym odcinkiem. Po zakończeniu inwestycji POW obie trasy "zapną się" kładkami nad/pod autostradą.

Dodatkowym zadaniem przy wytyczaniu nowej trasy będzie oznaczenie segmentów pomiaru czas do aplikacji kolarskiej Strava. Kolarz jadąc na trasie będzie widział znaki START/KONIEC segmentu. Moduł z wynikami można udostępnić na stronie www Urzędu Gminy Wawer.

Trasa przechodzi przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, dobrze, aby rowerzyści nie rozjeżdżali całego parku, a przemieszczali się wytyczoną trasą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trasa MTB Wawer jest popularna wśród mieszkańców oraz doceniana przez zawodników. Nie zdażyło mi się, aby jadąc trasą nie spotkał innego kolarza. Dodatkowo nasz trasa została uznana za najlepszą trasę całego cyklu Poland Bike Maraton już 2 razy z rzędu w 2016 i 2015 roku. Na naszej trasie odbyły się też rowerowe mistrzostwa samorządowców. Szkoda, aby tak uznana trasa, promująca naszą Gminę stała się bezużyteczna na czas budowy POW.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup materiałów do oznaczenia trasy - 5000, integracja pełnej trasy z aplikacją Strava - 2500,

wynagrodzenie [zawiera rozpoznanie terenu, wytyczenie przebiegu trasy, oznakowanie trasy i segmentów Strava] - 12500


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Comiesięczna konserwacja szlaku. Oznakowanie szlaku jest dewastowane, powoduje to błądzenie rowerzysty. Powalone drzewa często utrudniają przejazd, należy utrzymać przejezdność szlaku.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki

  • trasa MTB mapa.pdf
  • planowany POW.jpg
  • planowany POW skala.jpg