Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 17:23:23
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie

status: Zgłoszony


Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 25 jednokierunkowych ulic, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla rowerzystów oraz nowe miejsca postojowe.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Boboli, Asfaltowa, Bałuckiego, Falęcka, Fałata, Grażyny, Humańska, Kielecka, Kraushara, Króżańska, Kwiatowa, Lewicka, Lipskiego, Narbutta (w tym Skwer Słonimskiego), Odolańska, Olesińska, Olkuska, Olszewska, Opoczyńska, Racławicka, Rakowiecka, Rejtana, Sandomierska, Starościńska, Ursynowska, Willowa

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Boboli oraz 25 ulic jednokierunkowych, wszystkie na których obowiązuje zakaz ruchu w jednym z kierunków


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulic publicznych, które są dostępne dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wydzielenia na wszystkich odcinkach ulic jednokierunkowych na Starym Mokotowie torów do jazdy rowerem w drugim kierunku. Wystarczy do tego zmiana organizacji ruchu. Projekt zakłada powieszenie pod znakami "zakaz wjazdu" i "ulica jednokierunkowa" tabliczek "nie dotyczy rowerów". Dodatkowo na jezdniach zostaną namalowane znaki pokazujące tor jazdy rowerzystów.Załącznik zawiera mapę z zaznaczonymi odcinkami ulic, na których proponuję wprowadzenie ruch rowerowego w obu kierunkach.W związku z możliwością ograniczenia liczby miejsc parkingowych na ulicach lokalnych, to zamiast nich proponuję wyznaczenie parkowania na prawych pasach ul. Boboli, gdzie obecnie ruch samochodów jest znacznie mniejszy niż dostępne miejsce.W razie gdyby miało nie starczyć pieniędzy na realizację zmian w organizacji ruchu na wszystkich ulicach, to zmiany będą realizowane w następującej kolejności:

Kwiatowa, Ursynowska, Bałuckiego, Asfaltowa, Narbutta, Fałata, Sandomierska, Rejtana, Olesińska, Lewicka, Lipskiego, Starościńska, Grażyny, Kielecka, Opoczyńska, Rakowiecka, Odolańska, Olszewska, Króżańska, Humańska, Kraushara, Falęcka, Olkuska, Racławicka


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Starym Mokotowie. Zwiększy też bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i podróżujących samochodami. Na ponad 5 km jezdni zostaną wyznaczone tory jazdy dla rowerzystów. Na drogach o małym ruchu samochodów jest to bezpieczne, gdyż rowerzyści i kierowcy widzą się na wprost.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

25 ulic * 10000 zł = 250000 zł

Parkowanie na ul. Boboli 40000 zł

Projekt organizacji ruchu 10000 zł


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Poprawa warunków ruchu rowerowego przyniesienie oszczędności poprzez mniejszą liczbę wypadków drogowych, ograniczenie emisji spalin oraz poprawę zdrowia mieszkańców. Zakładając, że z efektów projektu skorzysta średnio ok. 500 osób dziennie, to koszty dla miasta spadną o ok. 1 mln zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: -1 000 000,00 zł

Załączniki

  • Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie.pdf