Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-25 15:17:25
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 25 jednokierunkowych ulic4 jednokierunkowe ulice, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla rowerzystów oraz nowe miejsca postojowe.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Boboli, Asfaltowa, Bałuckiego, Falęcka, Fałata, Grażyny, Humańska, Kielecka, Kraushara, Króżańska, Kwiatowa, Lewicka, Lipskiego, Narbutta (w tym Skwer Słonimskiego), Odolańska, Olesińska, Olkuska, Olszewska, Opoczyńska, Racławicka, Rakowiecka, Rejtana, Sandomierska, Starościńska, Ursynowska, Willowa Olszewska.

Istotne informacje o lokalizacjiul. Boboli oraz 25 ulic jednokierunkowych

4 ulice jednokierunkowe, wszystkie na których obowiązuje zakaz ruchu w jednym z kierunków


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulic publicznych, które są dostępne dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wydzielenia na wszystkich odcinkach ulic jednokierunkowych na Starym Mokotowie torów do jazdy rowerem w drugim kierunku. Wystarczy do tego zmiana organizacji ruchu. Projekt zakłada powieszenie pod znakami "zakaz wjazdu" i "ulica jednokierunkowa" tabliczek "nie dotyczy rowerów", separacja ruchu samochodów i rowerów na obu końcach ulicy (azyle), likwidacja parkowania w rejonie skrzyżowań (wygrodzenia), budowa progów zwalniających (jeżeli ich nie ma). Dodatkowo na jezdniach zostaną namalowane znaki pokazujące tor jazdy rowerzystów. Załącznik zawiera mapę z zaznaczonymi odcinkami ulic, na których proponuję wprowadzenie ruch rowerowego w obu kierunkach. W związku z możliwością ograniczenia liczby miejsc parkingowych na ulicach lokalnych, to zamiast nich proponuję wyznaczenie parkowania na prawych pasach ul. Boboli, gdzie obecnie ruch samochodów jest znacznie mniejszy niż dostępne miejsce. W razie gdyby miało nie starczyć pieniędzy na realizację zmian w organizacji ruchu na wszystkich ulicach, to zmiany będą realizowane w następującej kolejności: Kwiatowa, Ursynowska, Bałuckiego, Asfaltowa, Narbutta, Fałata, Sandomierska, Rejtana, Olesińska, Lewicka, Lipskiego, Starościńska, Grażyny, Kielecka, Opoczyńska, Rakowiecka, Odolańska, Olszewska, Króżańska, Humańska, Kraushara, Falęcka, Olkuska, Racławicka


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Starym Mokotowie. Zwiększy też bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i podróżujących samochodami. Na ponad 5 odcinku ok. 1 km jezdni zostaną wyznaczone tory jazdy dla rowerzystów. Na drogach o małym ruchu samochodów jest to bezpieczne, gdyż rowerzyści i kierowcy widzą się na wprost.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych25 ulic * 10000 zł = 250000 zł Parkowanie na ul. Boboli 40000 zł Projekt organizacji ruchu 10000 zł

1- Ul. Grażyny od Puławskiej do Olesińskiej: całkowity koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz jego realizacji w terenie wynosi 33.000,00 złotych. Koszt eksploatacji wynosi 450 zł/rok.

2- Ul. Kielecka od Narbutta do Rakowieckiej: całkowity koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz jego realizacji w terenie wynosi 49.000,00 złotych. Koszt eksploatacji wynosi 600 zł/rok.

3- Ul. Kwiatowa od Skweru Słonimskiego do Madalińskiego oraz od Madalińskiego do Różanej: całkowity koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz jego realizacji w terenie wynosi 56.000,00 złotych. Koszt eksploatacji wynosi 950 zł/rok.

4- Ul. Olszewska od Sandomierskiej do Puławskiej: całkowity koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz jego realizacji w terenie wynosi 47.000,00 złotych. Koszt eksploatacji wynosi 550 zł/rok.

Dla projektu: „Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie” całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej i jej realizacji w terenie wynosi 185.000,00 zł. brutto.


Całkowity koszt projektu: 185 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachPoprawa warunków ruchu rowerowego przyniesienie oszczędności poprzez mniejszą liczbę wypadków drogowych, ograniczenie emisji spalin oraz poprawę zdrowia mieszkańców. Zakładając, że z efektów projektu skorzysta średnio ok. 500 osób dziennie, to koszty dla miasta spadną o ok. 1 mln zł rocznie

Całkowity koszt eksploatacji (konserwacja oznakowania poziomego) wynosi 2.550,00 zł/rok.


Całkowity koszt eksploatacji: -1 000 0002 550,00 zł

Załączniki

  • Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie.pdf