Autor projektu - zmiany z 2017-03-10 17:58:10
Powrót do projektu

Ratujmy nasze życie

status: Zgłoszony


Zakup i montaż na ogrodzeniu SP 114 Defiblyratra AED

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0407066345214840407066345215
szerokość geograficzna: 52.270234545320752702345453207

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Ul. Remiszewska 40

Istotne informacje o lokalizacji

Urządzenie ma być zamontowane na ogrodzeniu SP 114 , wyposażone w GPS


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urządzenie ma być dostępne dla wszystkich osób potrzebujących.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz jego montaż na ogrodzeniu lub budynku Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie ul. Remiszewska 40

W ramach podłączenia zapewne należy podciągnąć zasilanie i zainstalować monitoring, kamerę wraz z rejestratorem.

Defibrylator HeartStart z systemem automatycznego zmieniania mocy w zależności od potrzeb dla dorosłych lub dzieci po przekręceniu specjalnego kluczyka.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sądzimy, że urządzenia mające na celu ratowania życia ludzkiego powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. Zdaję sobie sprawę, że stacje metra są z zasady wyposażone w defibrylatory ale szkoła znajduje się pobliżu parku i jest otoczona blokami. Urządzenie tak ulokowane może przyczynić się do uratowania życia mieszkańców pobliskich bloków czy osób znajdujących się w Parku Wiecha i będzie do niego łatwiejszy dostęp niż do urządzeń znajdujących się na stacjach metra. Wszystkie tego typu urządzenia będą się uzupełniały.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż urządzenia 35 000


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wymiany baterii, elektrod ( w tym pediatrycznych) i ewentualnych przeglądów. raz na 5 lat użytkowania

500


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki