Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-04-25 13:28:25
Powrót do projektu

Ratujmy nasze życie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zakup i montaż w Szkole Podstawowej nr 114 Defiblyratra AED

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0407066345215
szerokość geograficzna: 52.2702345453207

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Ul. Remiszewska 40

Istotne informacje o lokalizacjiUrządzenie ma być zamontowane w Szkole Podstawowej nr 114 przy głównym wejściu do placówki

Defibrylator powinien być zainstalowany wewnątrz placówki obok głównego wyjścia z budynku tak by mógł znajdować się w zasięgu wzroku pracownika administracji i obsługi.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Urządzenie ma być dostępne dla wszystkich osób potrzebujących.

Obsługą defibrylatora mieliby zajmować się przeszkoleni pracownicy szkoły.

Defibrylator powinien być zainstalowany wewnątrz placówki obok głównego wyjścia z budynku tak by mógł znajdować się w zasięgu wzroku pracownika administracji i obsługi.

Na zewnątrz budynku będzie zawieszona na parkanie tablica z o znajdującym się wewnątrz defibrylatorze

Dzięki łatwości w transporcie urządzenie może być wykorzystywane nie tylko na terenie szkoły, a także w strefie najbliższych ulic.

Prawidłowo przeszkolony personel szkoły pomoże w użyciu sprzętu w prawidłowy sposób.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz jego montaż w budynku Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie ul. Remiszewska 40

Defibrylator HeartStart z systemem automatycznego zmieniania mocy w zależności od potrzeb dla dorosłych lub dzieci po przekręceniu specjalnego kluczyka.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sądzimy, że urządzenia mające na celu ratowania życia ludzkiego powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. Zdaję sobie sprawę, że stacje metra są z zasady wyposażone w defibrylatory ale szkoła znajduje się pobliżu parku i jest otoczona blokami. Urządzenie tak ulokowane może przyczynić się do uratowania życia mieszkańców pobliskich bloków czy osób znajdujących się w Parku Wiecha i będzie do niego łatwiejszy dostęp niż do urządzeń znajdujących się na stacjach metra. Wszystkie tego typu urządzenia będą się uzupełniały.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty defibrylatora 6 500 zł

Szafka 555 zł

Oznakowanie zewnętrzne 85 100

Oznakowanie BP – 10 zł

Szkolenie pracowników 1000 zł
Całkowity koszt projektu: 8 150165,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt wymiany baterii, elektrod ( w tym pediatrycznych) i ewentualnych przeglądów. raz na 4 lat użytkowania 800 zł

Koszty eksploatacji sprzętu w następnych latach pokrywa dyrektor placówki

Koszty wymiany elektrod może pokryć producent sprzętu.


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki