Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-05 11:12:05
Powrót do projektu

Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu poprawę oświetlenia w parku. Jest dużo miejsc, gdzie park nie posiada oświetlenia. Lepsza widoczność spowoduje też zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku nocą.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9124755859375
szerokość geograficzna: 52.2069804326811

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Park Kombatantów przy PKP Włochy

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce często uczęszczane przez mieszkańców


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Poprawienie oświetlenia spowoduje większy komfort korzystania z parku. Zlokalizowałem obszary, gdzie oświetlenie jest słabej jakości lub go brakuje. Efektem projektu będzie poprawienie bezpieczeństwa przebywania w parku. Z projektu będą korzystali wszyscy mieszkańcy i będzie on dostępny przez cały czas.


Pełny opis projektu

Projekt uwzglednia doświetlenie Parku Kombatantów. Lampy będą ustawione w tych miejscach, gdzie ich brakuje. Przewiduję, że ich ilość nie powinna przekroczyć 15 sztuk. Lampy powinny oddawać klimat Miasta-Ogrodu Włochy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa w korzystaniu z Parku Kombatanów


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychProjekt przewiduje zainstalowanie piętnastu lamp na terenie całego parku

Łączny koszt przedsięwzięcia 150000 zł w tym koszty: wykonania projektu budowlano – wykonawczego, dostawy i montażu latarni, wykonania linii kablowych oraz nadzoru inwestorskiego.


Całkowity koszt projektu: 140 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania oświetlenia i ewentualna konserwacja lamp


Całkowity koszt eksploatacji: 50 000,00 zł

Załączniki