Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-06 11:09:06
Powrót do projektu

Wymiana nawierzchni chodnikowej na ciągu pieszym pomiędzy ul. Czereśniową a Krańcową (Stare Włochy)

status: Zgłoszony


Projekt na ma celu remont istniejącej nawierzchni chodnikowej, na przesmyku dla pieszych pomiędzy ul. Czereśniową, a Krańcową (Stare Włochy). Istniejąca nawierzchnia jest zbudowana ze starych połamanych, nie leżących w poziomie płyt chodnikowych, nie posiada też odwodnienia. Odcinek ten dostępny jest dla pieszych. Ma długość około 60m i szerokość ok 3m

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9264069795608
szerokość geograficzna: 52.1998396843368

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Przesmyk dla pieszych pomiędzy ulicami Krańcową a Czereśniową, na wysokości posesji ul. Krańcowa 29

Istotne informacje o lokalizacji

Przesmyk dla pieszych pomiędzy ulicami Krańcową a Czereśniową, na wysokości posesji ul. Krańcowa 29


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • piesi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przesmyk ten, jest ogólnodostępnym miejscem publicznym, stanowi łącznik pomiędzy ulicą Krańcową, a Czereśniową


Pełny opis projektu

Projekt na ma celu remont/ wymianę istniejącej nawierzchni chodnikowej, na przesmyku dla pieszych pomiędzy ul. Czereśniową a Krańcową (Stare Włochy). Istniejąca nawierzchnia jest zbudowana ze starych połamanych, nie leżących w poziomie płyt chodnikowych, nie posiada też odwodnienia. Odcinek ten dostępny jest dla pieszych, ma długość około 60m i szerokość ok 3m


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa jakości życia, bezpieczeństwo (istniejąca nawierzchnia stwarza zagrożenie, na wystających nierówno położonych płytach chodnikowych można się potknąć, przewrócić, skręcić nogę etc.), estetyka


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ok 30000

koszty będą dotyczyć zdjęcia istniejącej nawierzchni,

ustabilizowania gruntu rodzimego, wysypania warstw dwóch rodzajów pospółki np tłucznia i żwiru, zamocowania krawężników i nowych płyt chodnikowych np kostki betonowej


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • nawierzchnia-przekroj.pdf
  • Remont nawierzchni chodnikowej.pdf