Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 13:58:30
Powrót do projektu
ZEWNĘTRZNY MONITORING ZESPOŁU SZKÓŁ NR

Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego zewnętrzną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parkingi dla rowerów, wejścia do szkoły) Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33


Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół nr 116 ul. Koryncka 33, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Teren Szkoły, teren ogólnodostępny


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektuWszyscy

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren rekreacyjno-sportowy przynależący do Zespołu Szkół nr 116 otwarty jest dla wszystkich w godzinach pozalekcyjnych pon-pt od godziny 16.00, sob.-niedz., dni wolne, wakacje od 8.00 do zmierzchu


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego zewnętrzną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parkingi dla rowerów, wejścia do szkoły) Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33.

W Szkole została już położona instalacja (okablowanie), które można wykorzystać do realizacji niniejszego projektu. Dodatkowo poprzez moduł Wi-Fi, obraz z kamer ma trafiać bezpośrednio do Straży Miejskiej / Policji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zespół Szkół nr 116 od niedawna posiada nowoczesną infrastrukturę rekreacyjno-sportową, którą udostępnia mieszkańcom Wawra w godzinach pozalekcyjnych. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa dla przebywających na tym terenie dzieci, ich mienia oraz zapobieganiem ewentualnym aktom wandalizmu. Dodatkowo osobom korzystającym z terenu szkoła udostępnia toalety znajdujące się wewnątrz budynku. Stąd niezbędny jest monitoring osób wchodzących i wychodzących z budynku szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 szt. Serwer - 7.500 PLN netto

3 szt. Dysk - 3 x 800 PLN = 2.400 PLN netto

1 szt. Licencja - 450 PLN netto

26 szt. Oprogramowanie - 26 x 340 PLN = 8.840 PLN netto

1 szt. Rejestrator 16ch - 2.099 PLN netto

3 szt. Rejestrator 8ch - 3 x 899 PLN = 2.697 PLN netto

30 szt. Kamera tubowa - 30 x 349 PLN = 10.470 PLN netto

3 szt. Zasilacz buforowy 10A - 3 x 248 PLN = 744 PLN netto

1 szt. Zasilacz buforowy 20A - 379 PLN netto

4 szt. Akumulator - 4 x 138 PLN = 552 PLN netto

60 szt. Konwerter - 60 x 7 PLN = 420 PLN netto

30 szt. Wtyk DCM - 30 x 1 PLN = 30 PLN netto

1 x Okablowanie - 2.500 PLN netto

1 x Mat. Instalacyjne - 2.000 PLN netto

1 x Robocizna - 8.000 PLN nettoŁącznie netto: 49.581,00 PLN

Łącznie brutto: 60.984,63 PLN


Całkowity koszt projektu: 60 984,63 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Energia, konserwacje mogą być pokrywane z budżetu Szkoły.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki