Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-03-28 12:05:28
Powrót do projektu

Klub Młodego Naukowca

status: Zgłoszony


Klub Młodego Naukowca to cykl warsztatów dla dzieci starszych i młodzieży, które pozwolą młodemu człowiekowi zmienić się w prawdziwego naukowca. Warsztaty będące również doskonałą zabawą, zgłębią najciekawsze zagadnienia nauk ścisłych, pozwolą uczestnikom na poszerzenie wiedzy. Uświadomią też, jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo ma użycie określonych substancji.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.158852577209473
szerokość geograficzna: 52.21938689037313

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wawerskie Centrum Kultury, 04-713 Warszawa, ul Żegańska 1a

Istotne informacje o lokalizacji

Warsztaty będą odbywały się w Filii Anin Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. V Poprzecznej 13. Godziny zajęć będą dostosowane do potrzeb uczestników. Placówka jest otwarta codziennie w godz. 9.00-20.00.- jeśli zajdzie taka potrzeba- również w sobotę.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty naukowe odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, przy ul V Poprzecznej 13. Zajęcia dopasowane będą do możliwości czasowych uczestników. Na spotkania zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z dzielnicy Wawer. Wszystkie informacje dotyczące terminów i tematów spotkań będą zamieszczane na stronie internetowej Wawerskiego Centrum Kultury oraz w formie plakatów i ulotek dostarczane do szkół.


Pełny opis projektu

Młodym naukowcem może zostać każde dziecko. Proponujemy zajęcia dla tych, którzy chcą poznać odpowiedzi na wiele pytań i nie boją się wyzwań naukowych. Proponowane warsztaty poszerzą wiedzę z zakresu nauk ścisłych- fizyki, biologii, matematyki, chemii i spróbują wyjaśnić uczestnikom otaczający ich świat. Przeprowadzone doświadczenia w naturalny sposób pobudzą ciekawość uczestników i pokażą, że nauka może być również przyjemnością i wielką pasją. W czasie trwania warsztatów odbędą się również pokazy naukowe przeprowadzane przez doświadczonych instruktorów. Tematyka zajęć będzie dostosowana do grupy wiekowej. Będą to warsztaty laboratoryjne. Uczestnicy poznają niezwykłe właściwości znanych w codziennym życiu substancji. W programie będą również efektowne doświadczenia chemiczne na bazie substancji spożywczo-aptecznych, ciekawe doświadczenia biologiczne z wykorzystaniem materiałów pochodzenia roślinnego, izolacja DNA metodą kuchenną z warzyw lub owoców, badanie ładunków elektrycznych i zjawisk związanych z ich ruchem, zagadnienia związane ze światłem i widzeniem oraz wiele innych ciekawych tematów. Grupa wiekowa uczestników 9 - 15 lat.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowane warsztaty będą dobrym sposobem na urozmaicenie i lepsze zrozumienie lekcji szkolnych. Pozwolą również młodym uczestnikom lepiej zrozumieć otaczający ich świat. W dzielnicy Wawer mało jest ofert dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej. Proponujemy zajęcia które zainteresują młodego człowieka i pokażą alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Klub Młodego Naukowca będzie dobrym sposobem na rozwijanie pasji i zainteresowań młodego człowieka, zgłębienie najciekawszych zagadnień nauk ścisłych przy dobrej zabawie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Jednorazowe warsztaty, w których uczestniczy 20-25 dzieci kosztują 600,-zł. Planujemy, że zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu , przez 8 miesięcy.

2 X 600,-zł X 8 miesięcy = 9600,-zł


Całkowity koszt projektu: 9 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki